więcej


Energetyka

Potwierdzone finansowanie Centrum Czystych Technologii Węglowych (9824)

2011-01-01

Drukuj
Decyzję Komisji Europejskiej potwierdzającą finansowanie projektu Centrum Czystych Technologii Węglowych otrzymał współkoordynujący przedsięwzięcie Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG).
 
Centrum Czystych Technologii Węglowych to największy projekt inwestycyjny w zakresie infrastruktury badawczej w regionie. Dzięki niemu powstanie spójny kompleks badawczy obejmujący laboratoria GIG w Katowicach oraz partnera przedsięwzięcia – Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, a także część technologiczną w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Instytutu Sylwia Jarosławska-Sobór, uwzględniona w decyzji KE kwota unijnego wkładu finansowego w przedsięwzięcie wynosi prawie 35 mln euro. Cały projekt wart jest ok. 45 mln euro (ok. 162 mln zł), a wkład własny pokrywają środki budżetowe.

"Niecierpliwie czekaliśmy na tę decyzję. W Katowicach od zeszłego roku powstaje już nowy obiekt Głównego Instytutu Górnictwa, w którym znajdą się bardzo nowoczesne laboratoria. Ta infrastruktura badawcza będzie unikatowa – w Polsce powstanie wiodący europejski ośrodek badawczy, którego prace będą miały realne przełożenie na praktykę przemysłową i wpłyną na poprawę konkurencyjności naszej gospodarki" – podkreśliła rzeczniczka.

Prócz nowego trzypiętrowego budynku w Katowicach, rozwinięta będzie infrastruktura należącej do GIG Kopalni Doświadczalnej "Barbara" w Mikołowie, gdzie m.in. niedawno zakończono projekt badawczy zgazowania węgla HUGE. Niezależna od niego, projektowana dla "Barbary" nowatorska w skali międzynarodowej instalacja doświadczalna ma służyć opracowaniu technologii zgazowania węgla i biomasy dla zastosowań przemysłowych.

W Zabrzu natomiast, gdzie pod kątem bazy technologicznej przebudowywana jest część tamtejszego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, prowadzone będą m.in. badania nad technologiami tzw. oxyspalania, czyli spalania węgla w tlenie.

"Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie badań w różnej skali – od laboratoryjnych i wielkolaboratoryjnych, do badań w skali pilotażowej. Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury naukowo-badawczej umożliwiającej prowadzenie badań w zakresie czystych technologii węglowych zmierzających do ograniczenia degradacji środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego" – dodała Jarosławska-Sobór.

Program badawczy projektu obejmuje m.in.: rozpoznanie złóż węgla, kopalin towarzyszących i potencjału składowania dwutlenku węgla, przygotowanie węgla dla różnych technologii jej wykorzystania, wykorzystanie węgla i złóż kopalin towarzyszących, wykorzystanie paliw alternatywnych oraz minimalizacja skutków dla środowiska, w tym redukcja emisji CO2.

Naukowcy podkreślają, że rozwój czystych technologii węglowych będzie kluczowy dla korzystania z węgla w przyszłości. Chodzi o to, by jego spalanie nie powodowało emisji szkodzącego klimatowi dwutlenku węgla i nie pozostawiało odpadów. Węgiel powinien być też przetwarzany z większą sprawnością, na większą gamę produktów finalnych, w tym na gaz i paliwa ciekłe.

Realizacja projektu znajdującego się na liście projektów kluczowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka rozpoczęła się w październiku ub. roku. W Centrum Czystych Technologii Węglowych do końca 2013 r. powstać ma około 60 nowych specjalistycznych miejsc pracy. Centrum ma współpracować z naukowcami z wielu krajów świata. Będzie też kształcić kadry naukowe z innych ośrodków, studentów oraz przedstawicieli przemysłu.


źródło: PAP – Nauka w Polsce
www.naukawpolsce.pap.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej