więcej


Energetyka

Pożyczka na czystą energię (9621)

2010-11-08

Drukuj
25 października w Katowicach podpisano umowę o udzieleniu przez Fundusz preferencyjnej pożyczki w wysokości 40 mln zł na budowę kotła biomasy wraz z urządzeniami pomocniczymi dla bloku 50 MW w Elektrowni Jaworzno III. 
Umowę podpisali: Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Stanisław Tokarski – prezes Południowego Koncernu Energetycznego w obecności Bernarda Błaszczyka – wiceministra środowiska i Krzysztofa Zawadzkiego – wiceprezesa Tauron Polska Energia SA.

Będzie to jedna z największych w Polsce jednostek wytwórczych wykorzystujących wyłącznie paliwa odnawialne jako źródło energii. Zadanie polega na wykonaniu i zainstalowaniu potężnego kotła opalanego biomasą do produkcji energii elektrycznej, zaprojektowanego do współpracy z istniejąca infrastrukturą kotła pyłowego przewidzianego do wyłączenia z eksploatacji.

Jednostka spalać będzie biomasę leśną (zrębki drzewne, palety z drewna) oraz tzw. agro pochodzenia rolniczego (palety rzepakowe, palety ze słomy rzepakowej, palety z otrąb zbożowych, śrutę zbożową, palety z nasion i łusek słonecznika, makuchę rzepakowa itp.).

W wyniku różnicy emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych względem rocznych ilości energii elektrycznej wytworzonej w 2009 roku przez kocioł pyłowy, spodziewane jest zmniejszenie rocznej emisji zanieczyszczeń do atmosfery - pyłu o 854 kg, dwutlenku siarki o 11 tys. kg i tlenków węgla o ponad 2,5 tys. kg.

Przewidziano wytworzenie ze spalonej biomasy rocznie min. 360 000 MWh. Dzięki temu przychody wynikające z eksploatacji bloku zwiększą się o 134 mln złotych rocznie. Inwestycja ta – jak mówiono podczas podpisywania umowy o pożyczkę –wpisuje się w strategię energetyczną kraju jak i samej Grupy Tauron, polegającą na systematycznym zwiększaniu udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych i tym samym zaspokajaniu potrzeb klientów na ekologiczną energię.

Kompletny, nowoczesny i spełniający normy ekologiczne kocioł na biomasę wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz kompletnym układem składowania i podawania biomasy w Elektrowni Jaworzno III oddany ma zostać do użytku do końca 2012 roku. Wszystko kosztować ma ok. 230 mln zł.

źródło: wfosigw.katowice.pl 
www.wfosigw.katowice.pl/

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej