więcej


Energetyka

Prezydencja Polski w Radzie UE a rynek energetyczny (9163)

2011-05-05

Drukuj

img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja pt. "Rok energii – energetyczny wymiar polskiej prezydencji", która ma być przyczynkiem do szerszej debaty na temat priorytetów dla polskiej prezydencji w Radzie UE. Podczas spotkania głos zabrali m.in.: przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wiceminister gospodarki Marcin Korolec, prof. Krzysztof Żmijewski oraz inni eksperci. Konferencja była także transmitowana on-line przez serwis proinwestycje.pl.

Prelegenci omawiali tezy polskiej prezydencji wskazując tematy newralgiczne, wymagające głębszej debaty i przemyślanych rozwiązań. Prof. Jerzy Buzek wskazywał na konieczność utworzenia tzw. "koszyka działań", w którym zawarte zostaną rozwiązania m.in. dla kontrolowanego przenoszenia uprawnień do emisji CO2 z branży budowlanej i transportu do energetyki, a także instrumenty efektywności takie jak białe certyfikaty czy fundusze, które wspierać będą inwestycje energooszczędne. Podkreślał również, że prezydencja to idealny czas aby przypomnieć o najważniejszych aspektach polityki energetycznej, bezpieczeństwie energetycznym i rozwiązaniach dla ograniczania emisji.

Minister Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, omówił główne priorytety polskiej prezydencji w obszarze energetyki, wskazując przy tym na kwestie zewnętrznej polityki energetycznej, efektywności energetycznej, a także przyszłości przemysłu i gospodarki w UE. Zwracając się do zebranych na sali dziennikarzy, prosił o wspieranie "ambitnych planów" polskiego rządu na czas prezydencji w Radzie UE, podkreślając potrzebę dyskusji o racjonalnym wykorzystaniu zasobów energetycznych w całej Europie.

Adam Kania, główny energetyk Zakładów Azotowych Puławy S.A. ostrzegał, że jeżeli przemysł światowy nie wypracuje podobnych ekologicznych warunków funkcjonowania, to UE doprowadzi do tego, że w Polsce przemysł cementowy, wielka synteza chemiczna oraz górnictwo upadną w ciągu kilku lat.

Podczas konferencji poruszono także inne tematy związane z prioryretami polskiej prezydencji i branżą energetyczną, były to m.in. kwestie dotyczące obecnej sytuacji polskiego rynku energetycznego, potrzeby reform i wspólnej polityki europejskiej, sytuacji przemysłu i klientów indywidualnych, inteligentnych sieci (smart grid), przyłączania źródeł rozproszonych, wykorzystywania na szeroką skalę energii odnawialnej, konieczności omówienia na szczeblu europejskim kryteriów odnawialności dla biomasy, problemu wzrostu cen ciepła i energii oraz wzrostu kosztów uprawnień do emisji. 


źródło: Rynek Energii Odnawialnej, fot. www.sxc.hu
www.reo.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej