więcej


Energetyka

Program "Biogaz Inwest 2011" dostępny już w sklepie IEO (9576)

2011-02-12

Drukuj
Program Biogaz Inwest jest narzędziem obliczeniowym, opracowanym w formie arkusza programu MS Excell, pomocnym przy planowaniu i realizacji inwestycji biogazowej, które umożliwia oszacowanie wysokości nakładów inwestycyjnych oraz ekonomiki projektu biogazowego z uwzględnieniem produktywności biogazu oraz innych nośników energii przez planowaną instalację biogazową.  
Rozbudowana baza substratów programu, obejmująca ponad 100 pozycji, umożliwia zaplanowanie inwestycji pod kątem optymalizacji doboru substratów i maksymalizacji uzysków biogazu oraz produkcji energii. Program jest podzielony na 3 arkusze, odpowiadające jego podstawowym funkcjom.

Określenie najważniejszych parametrów technologicznych instalacji i prezentacja charakterystyk pracy biogazowni odbywa się w arkuszu "Dane i wyniki". Wprowadzanie informacji o ilości i właściwościach dozowanych substratów oraz ich pozyskiwaniu ma miejsce w arkuszu "Substraty". W arkuszu "Wykresy" prezentowana jest natomiast struktura nakładów, kosztów eksploatacyjnych i przychodów w formie tabelarycznej i graficznej. Program umożliwia przeprowadzenie wstępnej analizy ekonomicznej projektu oraz analizy wrażliwości. Integralna częścią programu są 2 przykłady obliczeniowe, wykonane dla instalacji różniących się pod względem zastosowanych substratów oraz mocy zainstalowanej, którymi są biogazownia oparta na wsadzie z kiszonki kukurydzy i gnojowicy o mocy 0,86 MWel oraz biogazownia utylizacyjna o mocy 1,81 MWel, wykorzystująca odpady z przemysłu rolno-spożywczego. Aby bliżej zapoznać się z działaniem programu pobierz bezpłatnie instrukcję oraz przykłady obliczeniowe.

Pobierz pliki PDF:
Instrukcja obsługi
Przykłady obliczeniowe

Cena promocyjna 369zł brutto, promocja trwa do końca kwietnia.


źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej