więcej


Energetyka

Przyjazne fundusze na energetykę (9593)

2011-01-07

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'W dniu 30 grudnia 2010 r. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie dotyczących inwestycji w obszarze przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do umożliwienia dostarczania do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to Program o największym budżecie w historii polityki regionalnej Unii Europejskiej. Całkowita pula dotacji  z funduszy unijnych wynosi prawie 28 mld euro! Z tej kwoty ponad 1,7 mld euro środków przeznaczono wyłącznie dla sektora energetyki!

Tak wysoka kwota dotacji przekłada się na inwestycje w pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, termomodernizację, systemy dystrybucji gazu, energię z biomasy, biopaliw oraz wiele innych.
Program gwarantuje ogromne możliwości niwelowania różnic w zakresie wysokosprawnego wytwarzania energii, w tym także energii odnawialnej. Ma również duże znaczenie dla rozbudowy i rozwoju infrastruktury efektywnej dystrybucji gazu i energii elektrycznej.


Uruchomione konkursy


I. Tytuł konkursu

Nabór w trybie konkursowym zamkniętym nr 1/POIiŚ/9.6/2010

Nazwa działania, w ramach którego ogłoszony jest konkurs

Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna energii.

Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych

Informacje podstawowe
 1. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od dnia 17 marca 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.
 2. Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu przeznaczono kwotę 120 mln zł.
 3. Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł..
 4. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu – zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym. 
 5. O dofinansowanie mogą występować:
 • Przedsiębiorcy,
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST;
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
II. Tytuł konkursu

Nabór w trybie konkursowym zamkniętym nr 1/POIiŚ/10.3/2010

Nazwa działania, w ramach którego ogłoszony jest konkurs

Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii.

Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii

Informacje podstawowe
 1. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od dnia 15 listopada 2010 r. do dnia 30 listopada 2010 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.
 2. Konkurs dedykowany jest Przedsiębiorcom.
 3. Na realizację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu przeznaczono kwotę 104,5 mln zł.
 4. Minimalna wartość projektu wynosi 8 mln zł..
 5. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 mln zł.
 
Więcej informacji na stronie: www.mg.gov.pl/node/12033


***
 
Ciekawostki:
 • Dzięki dotacjom pozyskanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, moc zainstalowanej energii elektrycznej wyniesie ponad 103 megawaty rocznie.
Taka moc wystarczy na przykład do zasilenia 1 030 000 lodówek z zamrażalnikiem, o średniej mocy 100 watów, lub 1 716 666 komputerów PC o średnim poziomie poboru mocy rzędu 60 watów.
 
 • Dzięki projektom realizowanym w ramach POIiŚ, ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej wyniesie ponad 7 517 413 gigadżuli na rok.
Dla porównania, dom jednorodzinny zbudowany po 1998 roku, wg standardów budowlanych powinien zużywać od 90 do 120 kilowatogodzin/m2 na rok, a dom energooszczędny – zaledwie 60 kilowatogodzin/m2 energii cieplnej w skali roku!
 
Oznacza to, że zaoszczędzone zostanie 244 853 megawatogodzin na rok! Taka ilośc zaoszczędzonej energii może więc wystarczyć na zaopatrzenie nawet 2 331 domów jednorodzinnych w Polsce.
 
(Dane pochodzą ze strony: www.energetyczni.pl/kalkulator-energii/index.html)
 
 • Lodówka z zamrażalnikiem zużywa średnio w ciągu miesiąca od 75 do 100 kilowatogodzin.
Oglądając telewizor ok. 14 godzin dziennie, zużyjesz około 35 kilowatogodzin miesięcznie. A susząc co trzeci dzień włosy suszarką o mocy 1 000 watów, zużyjesz 10 kilowatogodzin miesięcznie.

(Dane pochodzą ze strony: postcarbon.pl/2008/01/ile-zuzywamy-energii/)

 
 • Przeciętny polski dom jednorodzinny zużywa od 120 do 160 kilowatogodzin /m2 energii w skali roku. To prawie dwa razy więcej, niż w krajach Europy Zachodniej o podobnym jak w Polsce klimacie. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to nie tylko inwestycje w wiatraki czy elektrownie. To także inwestycje w ocieplenia budynków użyteczności publicznej.
(Dane pochodzą ze strony: www.projektoskop.pl/a-6178-ile-energii-zuzywa-polski-dom.html ) 
 
 • WWF Polska podaje, że gdyby wszystkie nowo budowane w Polsce budynki charakteryzował standard energetyczny rzędu 70 kilowatogodzin/m2 zużycia energii na rok (czyli porównywalny z normą obowiązującą w Szwecji), a nie średnio 120 kilowatogodzin/m2 zużycia energii na rok, to Polska mogłaby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o blisko pół miliona ton rocznie.
Według Raportu Najwyższej Izby Kontroli, obejmującego lata 2006-2008, Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie.

(Dane pochodzą ze strony: wyborcza.biz/biznes/1,101562,8012886,WWF_Polska_ostrzega...)


źródło: Ministerstwo Gospodarki, fot. www.sxc.hu
www.mg.gov.pl
 
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej