więcej


Energetyka

Rząd przedstawił kierunki rozwoju energetyki (19668)

2016-08-03

Drukuj
galeria

Fot. pixabay.com

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej, m.in. w sektorze energetycznym.

Według rządu jednym z podstawowych wyzwań rozwojowych Polski na najbliższe lata jest zapewnienie gospodarce stabilnych dostaw energii po akceptowalnej ekonomicznie cenie oraz zwiększenie efektywności jej wykorzystania, zarówno przez przedsiębiorstwa, sektor publiczny, jak i gospodarstwa domowe.

Rząd dostrzega też, że "regulacje UE wskazują (…) na konieczność uwzględniania w polityce energetycznej zagadnień przeciwdziałania zmianom klimatycznym i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną".

Modernizacja sektora energetycznego oraz podjęcie działań na rzecz dywersyfikacji źródeł energii mają być warunkiem dla podwyższania konkurencyjności polskiego przemysłu, poprawy jego efektywności energetycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

W tym celu "niezbędne jest tworzenie rozwiązań na rzecz modernizacji i rozbudowy sieci przesyłu oraz dystrybucji energii elektrycznej i gazu, stworzenie warunków do inwestycji w konwencjonalną infrastrukturę wytwórczą, szersze wykorzystanie stabilnych źródeł energii odnawialnej, wdrożenie energetyki jądrowej oraz wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego".

Jak zapowiada MR, w perspektywie 10 lat efektem tych działań będzie zapewnienie stabilności dostaw dla użytkowników, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, stopniowe i efektywne kosztowo zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym, oraz spowolnienie wzrostu (lub nawet jego zahamowanie) udziału wydatków na energię w budżetach domowych.

Wśród projektów strategicznych przewidzianych do przygotowania i realizacji do roku 2020 resort wymienia m.in.: 5 projektów energetyki rozproszonej mających na celu rozwój wytwarzania energii przy wykorzystaniu OZE na potrzeby społeczności lokalnej; zwiększenie wykorzystania potencjału hydroenergetycznego; stworzenie warunków dla rozwoju przemysłu elektromobilności; projekty inwestycyjne w elektrownie oparte na tradycyjnych źródłach energii; kontynuacja "Programu polskiej energetyki jądrowej".

Prace nad Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będącego bazą Strategii, rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. W lutym br. Plan został przyjęty przez rząd i ruszyły, prowadzone wspólnie z innymi resortami, prace nad uszczegółowieniem dokumentu. W lipcu powstał projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Sierpień i wrzesień to czas na poddanie go szerokim konsultacjom społecznym. W październiku finalna wersja dokumentu zostanie przedłożona Radzie Ministrów.

W ramach konsultacji społecznych do 30 września 2016 r. opinie i sugestie można zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie Ministerstwa Rozwoju. Projekt Strategii jest dostępny tutaj.

Źródło: REO.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej