więcej


Energetyka

Skonsultowana prognoza oddziaływania na środowisko PPEJ (9875)

2011-04-11

Drukuj
Ministerstwo Gospodarki zakończyło 31 marca 2011 r. konsultacje społeczne prognozy oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ).  
Działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Ministerstwo Gospodarki zakończyło konsultacje społeczne w procesie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu programu polskiej energetyki jądrowej.  

Obecnie MG analizuje zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi i wnioski. Informacja o sposobie ich uwzględnienia zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Końcowa wersja prognozy zostanie przesłana do konsultacji transgranicznych: do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz sąsiadujących z Polską państw nienależących do Wspólnoty.


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej