więcej


Energetyka

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw - propozycje Ministerstwa Gospodarki (9518)

2011-04-15

Drukuj
Zwiększenie udziału biokomponetów w oleju napędowym oraz umieszczanie informacji na temat zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych na stacjach benzynowych, to główne zmiany w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. Dokument, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2011 r. 
Propozycje MG wprowadzają zmianę definicji paliw i biopaliw ciekłych w zakresie dopuszczalnego poziomu biokomponentów w oleju napędowym z dotychczasowych 5 proc do 7 proc. (tzw. paliwo B7).

Projekt ustawy nakłada na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa ciekłe obowiązek umieszczania na stacjach paliwowych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w benzynach i oleju napędowym.

W projekcie ustawy znalazły się również przepisy wprowadzające mechanizm korekty Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) określonego w art. 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w zależności od sposobu wykonania tego obowiązku i rodzaju surowców wykorzystanych do produkcji biokomponentów.

Rozwiązania zawarte w dokumencie MG stanowią element pakietu stabilizacyjnego mającego na celu łagodzenie wzrostu cen paliw oraz ułatwiającego przedsiębiorcom wywiązanie się z obowiązku realizacji NCW. Przyniosą one pozytywne efekty w postaci zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, aktywizacji obszarów wiejskich i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze zaopatrzenia wytwórców w surowiec do produkcji biokomponentów.

 
***
Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) to minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych przez przedsiębiorcę w transporcie w ciągu roku kalendarzowego (liczony wg wartości opałowej).


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl 
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej