więcej


Energetyka

Wiatraki 2050 roku (12919)

2011-07-15

Drukuj

farma-sxcKryzys w branży energetyki konwencjonalnej i katastrofa atomowa w Japonii skutecznie wzmacniają rolę odnawialnych źródeł energii, szczególnie wiatru. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przygotowało raport, z którego wynika, że branżę czeka dalszy, intensywny rozwój. Według prognoz w 2050 roku połowa zapotrzebowania na energię w Europie ma pochodzić z turbin wiatrowych.

Raport pokazuje, że do 2020 roku większość państw UE co najmniej potroi moc zainstalowaną w energetyce wiatrowej, osiągając do roku 2020 łączny poziom 230 gigawatów (GW) – co stanowi 15.7% produkcji energii elektrycznej. 

Prognozy unijnych ekspertów mówią, że 190 GW będzie zainstalowanych na lądzie, a 40 GW w morskich turbinach wiatrowych. Raport wymienia też Polskę jako kraj, gdzie energetyka wiatrowa ma szansę znacząco wnieść swój wkład w europejski sektor energetyki. Co warte podkreślenia, argumenty ekologiczne – dotychczas uważane za najważniejsze – przestają być jedynymi skutecznymi bodźcami dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Raport wskazuje na że to, że branża (szczególnie wiatrakowa) wyjątkowo skutecznie wpływa na stabilność oraz pewność inwestowania i tworzenie nowych miejsc pracy.

– O tym, że wiatr napędza gospodarkę wiadomo już od dawna. W Polsce, gdzie sektor wiatrowy przecież tak naprawdę cały czas raczkuje, mamy już wiele przykładów pozytywnego stymulowania gospodarki. Fabryki łopat, wież, firmy zajmujące się transportem, budową, utrzymaniem i monitoringiem farm, to tylko wycinek przedsiębiorczości związanej z branżą – zauważa Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW). – Aby jednak osiągnąć poziom zakładany w scenariuszu EWEA powinniśmy do 2020 roku 9,5 razy powiększyć moc zainstalowaną w turbinach wiatrowych. To ambitne zadanie.

Tym bardziej, że Krajowy Plan Działania zakłada wzrost znacznie niższy od przewidywanego w raporcie (mniej więcej o połowę). PSEW obawia się, że dla Polski może to oznaczać mniejsze inwestycje niż wynika to z naszego potencjału. Scenariusz EWEA zakłada, że roczny poziom inwestycji w energetykę wiatrową w UE będzie rósł z 13 miliardów euro w roku 2010 do 27 miliardów euro w roku 2020. Stanowi to znaczący wkład w spełnienie europejskich zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

***

Raport Europejskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) zostanie opublikowany w pod koniec lipca tego roku. Dokument pokazuje, w jaki sposób energetyka wiatrowa może wnieść bardzo znaczący wkład w osiągnięcie unijnego zobowiązania do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do roku 2050. 

Raport EWEA wyznacza cele dla ilości energii z wiatru, które według branży mogą być dostarczone w roku 2020, 2030 oraz 2050. Celem dokumentu jest umożliwienie europejskim decydentom zrozumienia zdolności energetyki wiatrowej do znacznego przyczynienia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenia emisji CO2 oraz wzrostu zatrudnienia jeszcze przed publikacją przez Komisję Europejską mapy drogowej dla energetyki (Energy RoadMap 2050), która ma nastąpić jesienią.

źródło: PSEW, fot. www.sxc.hu
www.psew.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej