więcej


Energetyka

Wiceminister gospodarki Marcin Korolec w radzie IRENA (9172)

2011-04-08

Drukuj
5 kwietnia 2011 r. Polska, jako jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej i jeden z sześciu państw europejskich, została wybrana do Rady Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej (IRENA). Nasz kraj w radzie reprezentować będzie wiceminister gospodarki Marcin Korolec. 
Podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego IRENA w Abu Zabi przedstawiciele blisko 70 krajów wybrali 21 członków rady. Podsekretarz stanu w MG Marcin Korolec zdobył uznanie i poparcie delegatów innych państw ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w politykę energetyczną opracowywaną w MG.

O wystawieniu kandydatury wiceministra Marcina Korolca do rady IRENA zdecydował rząd 28 marca 2011 r.

Z Europy w radzie IRENA zasiadają, poza Polską, przedstawiciele Niemiec, Francji, Danii, Luksemburga i Hiszpanii.

W czasie posiedzenia rady obsadzone zostało również stanowisko dyrektora generalnego rady. Został nim Adnan Amin z Kenii.

 
***

Międzynarodowa Agencja ds. Energii Odnawialnej (IRENA) została powołana na konferencji 26 stycznia 2009 r. IRENA zajmuje się promocją wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystywania energii odnawialnej. Polska należy do członków założycieli IRENA.

Zgodnie ze Statutem organami Agencji są: Zgromadzenie (przedstawiciele wszystkich państw-członków Agencji) oraz Rada (od 11 do 21 członków wybranych przez Zgromadzenie). Na czele Sekretariatu organizacji stoi Dyrektor Generalny.

Zadania Rady, która jest ciałem zarządzającym pracami Agencji, to m.in.: ustalanie programu prac oraz projektu budżetu Agencji, prowadzenie negocjacji z państwami; ustalanie projektów porozumień przyjmowanych przez Zgromadzenie; opracowywanie rocznych raportów z działalności Agencji.

 
źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej