więcej


Energetyka

Wicepremier Pawlak o bezpieczeństwie energetycznym regionów (9198)

2011-01-28

Drukuj
Bezpieczny i stały dostęp do źródeł energii wszystkich województw, stabilizacja cen surowców oraz rozwój energetyki odnawialnej to główne tematy V Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Spotkanie odbyło się 24 stycznia 2011 r. w Warszawie. 
W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie energetycznym regionów jest dostęp do surowców energetycznych. Przypomniał, że jednym z podstawowych nośników energii w Polsce jest węgiel brunatny, z którego produkowanych jest ponad 33 proc. energii elektrycznej. - Racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami stanowi jedno z głównych założeń Polityki energetycznej Polski - zaznaczył. Zwrócił także uwagę na znaczenie stabilności dostaw tego surowca dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko województw, ale również całego kraju.

Zdaniem wicepremiera na stan zaopatrzenia regionów w energię, duży wpływ będzie mieć w najbliższym czasie także rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystującej lokalne źródła. - W tym kontekście szczególne znaczenie ma rozwój energetyki odnawialnej (OZE) - podkreślił. - Większe wykorzystanie OZE pozwala zdywersyfikować bazę paliwową, co sprzyja poprawie bezpieczeństwa energetycznego – dodał.

Przedstawiciele Konwentu Marszałków (KM) postulowali wzrost udziału samorządów gminnych w planowaniu i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarach gmin. Podkreślali także konieczność wprowadzenia przez Rząd działań racjonalizujących zużycie energii. – Istotne jest także, aby Prawo energetyczne było realizowane w sposób, który pozwoli na realną współpracę przedsiębiorstw energetycznych z samorządami gminnymi – podsumował prof. Zbigniew Strzelecki, prezentujący stanowisko KM.

W V Posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP – „Mazowsze 2010” wzięli udział m.in. przedstawiciele resortów zdrowia, rozwoju regionalnego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz marszałkowie województw. 


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl  

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej