więcej


Energetyka

Wicepremier Pawlak o rynku energii w Europie Środkowo-Wschodniej (9204)

2010-12-27

Drukuj
Bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz kwestie ochrony środowiska były głównym tematem VI Międzynarodowej Konferencji POWER RING 2010 – Regionalny rynek energii Europy Środkowo-Wschodniej. W spotkaniu zorganizowanym 20 grudnia 2010 r. oraz towarzyszącym mu posiedzeniu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji wziął udział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. 
Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił, że duże znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i rynku energii w naszym regionie ma rozbudowa sieci przesyłu gazu. – Obecnie funkcjonują gazowe połączenia wschód-zachód, a brakuje natomiast linii w kierunku północ-południe – zaznaczył.

Zdaniem wicepremiera, kwestia ochrony środowiska i redukcji emisji CO2 w kontekście energetyki jest priorytetem zarówno dla Polski, jak i całej Europy. – Wspólnie z ministrem ochrony środowiska powołamy Zespół Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Będzie on współdziałał ze Społeczną Radą Narodowego Programu Redukcji Emisji – poinformował wicepremier Pawlak.  – Chcemy, aby ta współpraca obfitowała w projekty i programy dotyczące nowych niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych - powiedział szef resortu gospodarki.

Po konferencji wicepremier Pawlak oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wzięli udział w spotkaniu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.

Wicepremier poinformował, że w dążeniu do obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery ważna jest także dyskusja nt. efektywności energetycznej Europy. – Modernizacja polskich elektrowni, pracujących na węglu pozwoliłaby zredukować emisję CO2 o 30 proc. – podkreślił. – Unowocześniając nasze moce wytwórcze nie tylko przyczynilibyśmy się do ochrony klimatu, ale podnieślibyśmy także efektywność sektora – dodał.

Z kolei Jerzy Buzek zwrócił uwagę na potrzebę zmiany technologii wykorzystywania węgla, aby rozwijać gospodarkę niskoemisyjną. Jego zdaniem konieczne są również zmiany prawa i kapitał na modernizację. – Potrzebujemy dobrych regulacji, które umożliwiałyby szybkie i sprawne inwestowanie w energetyce – podkreślił przewodniczący PE. W jego opinii unijny Pakiet klimatyczny jest motorem do zmiany polskiej energetyki na bardziej efektywną.
 
***

Więcej informacji o Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji: www.rada-npre.pl


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej