więcej


Energetyka

Zewnętrzna polityka energetyczna UE priorytetem polskiej prezydencji (9174)

2011-04-06

Drukuj
Przygotowania do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE oraz priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie energetyki były głównym przedmiotem rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z Güntherem Oettingerem, komisarzem UE ds. energii. Spotkanie odbyło się 31 marca 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki.
Jak poinformował wicepremier Waldemar Pawlak, jednym z głównych priorytetów polskiego przewodnictwa będzie wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej UE. – Uważamy, iż bez silnej i spójnej polityki w tej dziedzinie, UE nie będzie w stanie utrzymać swojej pozycji na światowym rynku – powiedział. – W rozmowach z partnerami, Unia jako całość może uzyskać znacznie więcej niż poszczególne kraje członkowskie – powiedział minister gospodarki.

Na początku marca 2011 r. Polska przekazała w ramach konsultacji społecznych do KE swoje propozycje nowych rozwiązań w tym obszarze. Zamknięciem pierwszego etapu prac będzie debata na temat wymiaru zewnętrznej polityki energetycznej UE, którą Polska chce przeprowadzić podczas posiedzenia nieformalnej Rady TTE we wrześniu 2011 r. we Wrocławiu. – Po jej zakończeniu przekażemy projekt konkluzji do dyskusji w grupach roboczych – wyjaśnił wicepremier Pawlak. – Z dużym zainteresowaniem oczekujemy też na komunikat Komisji Europejskiej w tej sprawie – dodał.

Jak podkreślił wiceszef rządu, Polskę bardzo interesują także dalsze prace nad rozporządzeniem o integralności i transparentności rynku energii. – Dostęp do informacji jest podstawowym warunkiem efektywnego funkcjonowania rynku – zaznaczył minister gospodarki. Nasz kraj będzie kontynuował postępowanie w tej sprawie prowadzone przez prezydencję węgierską.

Komisarz Oettinger docenił zaangażowanie i konstruktywne podejście polskiego rządu do przygotowań do prezydencji oraz zagadnień polityki energetycznej UE. – Przedstawiciele Polski bardzo aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Rady TTE. Jestem przekonany, iż jesteście dobrze przygotowani do kontynuowania agendy energetycznej podczas prezydencji – powiedział.

W opinii Gunthera Oettingera Polska jest szczególnie predestynowana do zajęcia się tematyką zewnętrznej polityki energetycznej Unii. – Chodzi o stworzenie właściwej formuły reprezentowania europejskich interesów w tej dziedzinie – powiedział.

Zwrócił uwagę na wyzwania, jakie w tym obszarze stoją przed Polską podczas przewodniczenia Radzie UE. – Ustalenie kwestii zewnętrznej polityki energetycznej Wspólnoty jest konieczne m.in. ze względu na ostatnie wydarzenia w państwach basenu Morza Śródziemnego – powiedział. – Uregulowania będą wymagały relacje z takimi krajami jak Libia, Algieria, Tunezja, Maroko. Na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2011 r. będą musiały zostać przedstawione konkretne propozycje – dodał.

Przypomniał, że w październiku w Wiedniu odbędą się obchody 5-lecia istnienia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. – Uroczystość tę moglibyśmy wykorzystać do merytorycznej pracy i przygotowań do rozmów z takimi sąsiadami Unii jak Ukraina, Czarnogóra i Mołdawia – zaproponował komisarz Oettinger. Ustalono, że zaproszone zostaną również państwa Afryki Północnej. Koordynacją rozmów ze strony prezydencji polskiej zająć się ma podsekretarz stanu w MG Marcin Korolec.

Gunther Oettinger zapowiedział także, iż na wiosnę KE zamierza rozpocząć realizację założeń tzw. energy road map 2050. – Zawiera ona długookresowe wytyczne co do przyszłego kształtu europejskiego mixu energetycznego, konsumpcji energii oraz zwiększania efektywności energetycznej – wyjaśnił. Bardziej szczegółowo założenia zostaną zaprezentowane w II poł. 2011 r.

Wicepremier Pawlak podziękował komisarzowi Oettingerowi za dotychczasową współpracę i wsparcie ze strony Komisji Europejskiej dla prac programowych polskiej Prezydencji w obszarze energii. – Będziemy ściśle współpracować nad realizacją agendy podczas polskiego przewodnictwa w radzie UE – zapewnił komisarz Oettinger.


źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej