więcej


Energetyka

Znaczące inwestycje w ekologiczną energetykę na świecie w 2010 r. – raport UNEP (12934)

2011-08-03

Drukuj

Inwestycje w ekologiczne źródła energii wzrosły w 2010 r. o niemal jedną trzecią, do czego przyczynił się głównie rynek europejski, na którym odnotowano wzrost liczby instalacji paneli słonecznych na dachach budynków oraz rozwój farm wiatrowych w Chinach – czytamy w najnowszym raporcie rocznym Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP) pt. "Globalne trendy w inwestycjach w odnawialne źródła energii 2011" ("Global Trends in Renewable Energy Investment 2011").

Analiza wykazuje, że w 2010 r. w sektor energii odnawialnej włożono gigantyczną kwotę 211 mld USD (około 149 mld EUR) – dla porównania w 2009 r. zainwestowano 160 mld USD. Dane wskazują na skok rzędu 540% od 2004 r.

W raporcie opracowanym przez profesora Ulfa Moslenera z Frankfurt School of Finance and Management, Niemcy, we współpracy z Bloomberg New Energy Finance z Londynu, czytamy że kraje rozwijające się prześcignęły rozwinięte gospodarki pod względem "nowych inwestycji finansowych", co eksperci definiują jako nakłady na projekty z dziedziny energii odnawialnej na skalę przemysłową i zapewnienie kapitału własnego przedsiębiorstwom z sektora energii odnawialnej.

Łącznie kraje rozwijające otrzymały 72 mld USD w porównaniu do 70 mld USD zainwestowanych w krajach rozwiniętych. Dane te uległy znaczącej zmianie od 2004 r., kiedy to nowe inwestycje finansowe w krajach rozwijających się kształtowały się mniej więcej na poziomie 25% inwestycji w gospodarkach rozwiniętych.

Rynki Ameryki Południowej i Środkowej odnotowały 39% wzrost, tj. do 13,1 mld USD, podczas gdy na Bliskim Wschodzie i w Afryce nastąpił skok o 104%, do 5 mld USD. Azjatyckie kraje rozwijające się, z wyłączeniem Chin i Indii, odnotowały wzrost o 31%, do 4 mld USD. W samych Indiach wzrost nakładów wyniósł 25%, do 3,8 mld USD. Chiny są rekordzistą, podejmując o 28% więcej nowych inwestycji w energię odnawialną, co daje w sumie 48,9 mld USD.

Raport wskazuje również na intensyfikację rządowych prac badawczo-rozwojowych w 2010 r., gdzie nakłady wzrosły o ponad 120%, przekraczając 5 mld USD.

Wypowiadając się na temat odkryć, Podsekretarz Generalny ONZ i Dyrektor Wykonawczy UNEP, Achim Steiner, stwierdził: "Stały wzrost w tym fundamentalnym segmencie gospodarki przyjaznej środowisku nie następuje przypadkiem. Połączenie celów wyznaczanych przez rządy, wsparcia politycznego i stymulujących funduszy stanowi podstawę rozwoju sektora energii odnawialnej i zapewnia osiągalność tak potrzebnej transformacji naszego globalnego systemu energetycznego".

Dodaje, że Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, która ma odbyć się w Durbanie, w Republice Południowej Afryki, w dniach 28 listopada – 9 grudnia 2011 r., po której przewidziano szczyt Rio+20 w Brazylii w 2012 r., zapewnia sposobności potrzebne światu do zintensyfikowania i zwiększenia skali "tego pozytywnego przejścia na niskoemisyjną, zasobooszczędną gospodarkę przyjazną środowisku w kontekście zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa".

Rektor Frankfurt School of Finance and Management, Udo Steffens, powiedział: "Sektor finansowy nadal wychodzi z niedawnego kryzysu. Fakt, że pozostaje on silnie zaangażowany w energię odnawialną wskazuje na silne przekonanie, co do perspektyw inwestycji w zrównoważone źródła energii".

Profesor Steffens wskazuje, że rosnąca liczba inwestycji w krajach rozwijających się pobudza innowacje technologiczne w sektorze energii odnawialnej i otwiera nowe rynki "bowiem pierwsi inicjatorzy dostarczają szeregu nowych modeli biznesowych i wspierają przedsiębiorczość w krajach rozwijających się".

Mimo pozytywnych osiągnięć, w niektórych obszarach nie udało się w ubiegłym roku odnotować postępu. Nowe inwestycje finansowe w wielkie instalacje energii odnawialnej spadły w 2010 r. o 22% – tj. do 35,2 mld USD – w Europie.

Należy zauważyć jednak, że zostało to z nadwyżką skompensowane przez wzrost projektów mniejszych instalacji. Taryfy gwarantowane (mechanizmy strategiczne mające na celu wzrost inwestycji w technologie odnawialnych źródeł energii) oraz spadek kosztów modułów fotowoltaicznych (PV) w Europie przełożyły się na wzrost aktywności w obszarze projektów na małą skalę.

Inwestycje w Niemczech wzrosły o 132%, do 34 mld USD. Nakłady inwestycyjne we Włoszech podniosły się o 59% - do 5,5 mld USD, we Francji o 150% – do 2,7 mld USD, a w Czechach o 163% – do 2,3 mld USD.

Wśród nowych inwestycji finansowych w wielkoskalowe projekty energii odnawialnej w 2010 r. dominowała energia wiatrowa, odnotowując 30% wzrost, tj. do 94,7 mld USD, w stosunku do roku poprzedniego. Energia słoneczna nabrała tempa, dzięki zwiększonym nakładom inwestycyjnym w projekty małoskalowe, odnotowując 52% wzrost rok do roku, tj. do 86 mld USD w 2010 r. Na trzecim miejscu uplasowała się biomasa i przetwarzanie odpadów na energię, przed biopaliwami, osiągając w ubiegłym roku pułap 5,5 mld USD.

Raport wyznacza także początek działalności nowego Centrum Współpracy na rzecz Klimatu i Finansowania Zrównoważonej Energii UNEP przy Frankfurt School of Finance and Management.

Więcej informacji: www.unep.org

 
źródło: © Unia Europejska, 2005-2011
www.cordis.europa.euUdostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej