więcej


Inicjatywy lokalne

Poradnik - Komunikacja z mieszkańcami (20998)

2019-10-16

Drukuj
galeria

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LIFE_ADAPTCITY_PL Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju przeprowadziła badania, z których wynika, ze w ciągu ostatnich pięciu lat wzrósł poziom świadomości decydentów szczebla lokalnego oraz mieszkańców Warszawy w zakresie zmian klimatu oraz działań, które mogą przyczyniać się do zapobiegania im lub adaptacji do nich.

Lokalni liderzy i urzędnicy oraz mieszkańcy Warszawy coraz częściej w ocenie zmian klimatu przejawiają postawę oparta na własnym doświadczeniu i własnej ocenie zmian dostrzeganych wokół siebie.

Wśród decydentów badanych w 2019r. można stwierdzić dużo lepsze rozróżnienie dwu zjawisk – przeciwdziałania zmianom klimatu (mitygacji) i adaptacji do tych zmian, co świadczy o wzroście wiedzy i doświadczenia w tematyce zmian klimatu wśród samorządowców.

Respondenci, zarówno decydenci jak i mieszkańcy Warszawy, wyraźniej zdaja sobie tez sprawę z tego, że zarówno władza, jak i obywatele musza dzielić się odpowiedzialnością za przeciwdziałanie zmianom klimatu, aby móc owocnie współpracować.

To, co nie uległo zmianie i warto o tym wspomnieć w kontekście świadomości zmian klimatu, to fakt, iż decydenci nadal często wskazują na brak odpowiedniej edukacji: trafiającej do odbiorcy i motywującej go, na poziomie odpowiednim do postępu zmian klimatu i zaawansowania działań adaptacyjnych – komentuje dr Wojciech Szymalski z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Dr Wojciech Szymalski przypisuje te wyniki realizowanym w Polsce licznym projektom związanym ze zmianami klimatu. Można do nich zaliczyć miedzy innymi ADAPCITY, w ramach którego przygotowano strategie adaptacji dla Warszawy (projekt realizowany przez Fundacje Instytut na rzecz Ekorozwoju, m.st. Warszawę, Unie Metropolii Polskich, Verbung Stuttgart) czy 44MPA, w ramach którego przygotowano plany adaptacji dla 44 miast (realizowany przez Ministerstwo Środowiska), a także organizacje Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

W ramach projektu „Eko-lokator_ –_ edukacja ekologiczna i współpraca grup zawodowych związanych z zarzadzaniem budynkami” zostały przeprowadzone liczne szkolenia, warsztaty i debaty on-line. Na podstawie wypowiedzi uczestników tych wydarzeń można się było przekonać, że poziom świadomości ekologicznej w dużych miastach wzrasta.

Mieszkańcy miast są bardzo zainteresowani technologiami związanymi z odnawialnymi źródłami energii i popierają stosowanie OZE w budownictwie mieszkaniowym. Maja świadomość konieczności segregacji odpadów. Oczekują czystego powietrza i wody oraz oszczędzania zasobów naturalnych. Domagają się sprawnej, ekologicznej komunikacji miejskiej, a także ścieżek i dróg rowerowych. Chcieliby mieszkać w otoczeniu zieleni, a nawet sami mieć możliwość sadzenia roślinności.

Wzrastają tez oczekiwania społeczne odnośnie do stosowania rozwiązań pro środowiskowych na osiedlach i proekologicznego stylu życia we wspólnocie. Tym samym rosną tez wymagania dotyczące umiejętnej komunikacji osób zarządzających osiedlami z mieszkańcami na tematy związane z szeroko rozumiana ochrona środowiska.

Proekologiczne inicjatywy musza dotyczyć także odpowiedzialnej konsumpcji. Osoby zarządzające powinny stosować ekologiczne kryteria wyboru towarów i usług świadczonych na rzecz wspólnoty czy spółdzielni.

Bardzo wiele zależy od wiedzy i świadomości mieszkańców oraz osób odpowiedzialnych za zarzadzanie wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, w szczególności od administratorów i zarządców budynków wielorodzinnych.

Z badan przeprowadzonych na początku realizacji projektu „Eko-lokator” wynika, ze mieszkańcy oczekują inicjatywy ze strony osób zarządzających spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie proekologicznych rozwiązań i wprowadzania ich na osiedlach mieszkaniowych.

Wzrost poziomu świadomości powoduje, ze osoby zarządzające spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi stoją przed nowymi wyzwaniami. Chodzi już nie tylko o podejmowanie działań technicznych, ale także moderowanie spotkań we wspólnotach i spółdzielniach. Służą temu odpowiednie narzędzia, np. narady obywatelskie.

Ponieważ skutecznej komunikacji najlepiej uczymy się, poznając zrealizowane już kampanie, w naszym poradniku przedstawiamy przykłady ciekawych działań dotyczących komunikacji z mieszkańcami na tematy związane z ochrona środowiska.

 

 

POBIERZ PORADNIK

POBIERZ PLAKATY


      


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej