więcej


Nauka o klimacie

WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld dolarów (18494)

2015-05-04

Drukuj
galeria

Poznań, ul, Kolejowa, fot. wikipedia, domena publiczna

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport dotyczący kosztów ekonomicznych i zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza w Europie. Z szacunków WHO wynika, że w ciągu roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, na świecie przedwcześnie umiera blisko 7 mln ludzi.

Liczba ta stanowi aż jedną ósmą wszystkich zgonów. Wspomniany raport WHO obejmuje 53 kraje europejskie. Oszacowano, że tylko w 2010 roku w krajach tych zanieczyszczone powietrze spowodowało 600 000 przedwczesnych zgonów.

Raport WHO pokazuje również zatrważającą prawdę o skutkach zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w Polsce. W roku 2010 zanieczyszczenia przyczyniły się do przedwczesnej śmierci 48 544 naszych rodaków. Spośród uwzględnionych w raporcie krajów w roku tym więcej zgonów odnotowano tylko w Rosji i Ukrainie.

Raport WHO w statystykach uwzględnia dwie składowe. Jedną z nich są zanieczyszczenia powietrza otoczenia cząstkami pyłu, drugą zanieczyszczenia powietrza wytwarzane przez gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe. Pod względem zgonów spowodowanych spalaniem konwencjonalnych paliw w gospodarstwach domowych w 2010 r. Polska zajmuje niechlubne drugie miejsce. Z liczbą 23 816 przedwczesnych śmierci, w czarnym rankingu pokonujemy wszystkie objęte raportem kraje, za wyjątkiem Rosji.

Zgony spowodowane zanieczyszczeniem powietrza w Polsce generują koszty w wysokości 101 826 mln dolarów, co stanowi aż 12,9% produktu krajowego brutto (PKB).

Raport WHO zwraca uwagę, że ponad 90% ludzi zamieszkujących objęte raportem kraje, oddycha powietrzem nie spełniającym norm jakości. Europejskie gospodarki każdego roku ponoszą koszt ok 1,6 bilionów dolarów z tytułu chorób i przedwczesnych śmierci obywateli, spowodowanych złą jakością powietrza.

W Polsce, która ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Europie co raz częściej pojawiają się inicjatywy obywatelskie dążące do zmian i polepszenia jakości powietrza. Polski Alarm Smogowy przygotował petycję w tej sprawie do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Premier Ewy Kopacz i Marszałka Radosława Sikorskiego, którą może podpisać każdy. Do tej pory temat niskiej emisji zanieczyszczeń w odczuciu opinii społecznej wydaje się być lekceważony przez Radę Ministrów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Raportu WHO, który jasno pokazuje alarmujący stan jakości powietrza w Polsce.

Źródło: PORT PC, na podstawie danych z raportu WHO: „Economic cost of the health impact of air pollution in Europe”


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej