więcej


Polityka klimatyczna

Nowy sekretarz wykonawczy Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (8699)

2010-05-24

Drukuj
Sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, wyznaczył Christianę Figueres na nowego sekretarza wykonawczego Sekretariatu Klimatycznego ONZ z siedzibą w Bonn. Nominacja została zatwierdzona przez prezydium Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) w poniedziałek, 17 maja.
Ogłaszając powołanie nowego sekretarza Ban Ki-moon powiedział: „Pani Figueres jest międzynarodowym liderem w rozwiązywaniu problemów związanych z globalnymi zmianami klimatycznymi. Wprowadza na to stanowisko pasję, szerokie zasoby głębokiej wiedzy nabytej dzięki kontaktom z zainteresowanymi stronami oraz cenne doświadczenie współpracy z sektorami publicznym, non-profit i prywatnym”.

Przewodnictwo pani Figueres w UNFCCC następuje w bardzo ważnym momencie: na całym świecie podejmowane są wysiłki, aby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

"Jestem zaszczycona tą nominacją i jednocześnie wdzięczna członkom prezydium UNFCCC za zaufanie. Przede wszystkim jednak w obliczu trudnych zadań, które mnie czekają czuję pokorę”, powiedziała pani Figueres. „Przyjmując nowe obowiązki, mam dwa priorytety: pracę z sekretarzem generalnym w celu wzmocnienia zaufania oraz wsparcie duńskiej i meksykańskiej prezydencji COP, a także wszystkich innych stron w przygotowaniu pomyślnych obrad COP16 w Cancun”, dodała.

Pani Figueres od 1995 roku jest członkiem kostarykańskiego zespołu negocjacyjnego. W 2007 roku reprezentowała Amerykę Łacińską oraz Karaiby w zarządzie mechanizmu czystego rozwoju, a następnie została wybrana na wiceprzewodniczącą Konferencji Stron na lata 2008-2009. Pełniła funkcję dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Planowania na Kostaryce i była szefem tamtejszego sztabu Ministerstwa Rolnictwa. Była również dyrektorem energii odnawialnej w obu Amerykach (REIA), a także założycielem Centrum Zrównoważonego Rozwoju Ameryk (CSDA). 53-letnia Christiana Figueres posiada dyplom z antropologii Londyńskiej Szkoły Ekonomicznej oraz świadectwo Rozwoju Organizacyjnego uniwersytetu w Georgetown.

Dotychczasowy sekretarz wykonawczy UNFCCC, Yvo de Boer, który w lutym br. ogłosił, że z dniem 1 lipca 2010 roku zrezygnuje ze stanowiska powiedział: „Znam Christianę Figueres od wielu lat i mogę potwierdzić jej głębokie zaangażowanie w pracę nad solidnym i skutecznym międzynarodowym systemem klimatycznym. To jedyny sposób, aby uniknąć najgorszych skutków zmian klimatycznych. Christianie nie są obce różne punkty widzenia, które należy uwzględnić, aby negocjacje zakończyły się pomyślnie – może ona pomóc zainteresowanym stronom w znalezieniu wspólnego języka. Życzę jej powodzenia”.

Sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, pochwalił z kolei ustępującego Yvo de Boera: „Jestem mu wdzięczny za pilne wypełnianie obowiązków i wysiłek wkładany w walkę ze zmianami klimatycznymi”.

źródło: UNFCCC
www.unfccc.int

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej