więcej


Polityka klimatyczna

Dzień czwarty: Anty-nagroda dla Polski w Kopenhadze! (8776)

2009-12-11

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'10 grudnia, w Kopenhadze, gdzie odbywa jedno z najważniejszych spotkań ONZ ostatnich dekad - Szczyt Klimatyczny - Polska została „uhonorowana” wstydliwą nagrodą, tzw. „Skamieliną Dnia”. „Wyróżnienie” to zgodnie przyznane zostało Polsce przez ponad 450 organizacji pozarządowych z całego świata, skupionych w sieci  Climate Action Network.
Polska została potępiona za aktywne blokowanie bezwarunkowego podniesienia celu redukcji emisji Unii Europejskiej z 20% do 30% i wypowiedź ministra Dowgielewicza, który stwierdził: „W Kopenhadze rozpoczyna się sekwencja zdarzeń, które – miejmy nadzieję – zakończą się w Meksyku, gdzie będziemy mieli narzędzia, by ocenić, czy możemy zwiększyć cel redukcyjny UE z 20 do 30%[1].

„Polska powinna przestać być hamulcowym Europy. Decyzja Unii o bezwarunkowym podwyższeniu celu redukcji do 30% zasadniczo wpłynie na wynik Konferencji w Kopenhadze. Wypowiedź ministra Dowgielewicza wskazuje, że polscy politycy nie znają dynamiki procesu negocjacji klimatycznych” – mówi Robert Cyglicki, dyrektor należącego do Koalicji Klimatycznej Greenpeace Polska.

Unia aspiruje do pozycji klimatycznego lidera i jeśli faktycznie chce nim być, to musi podjąć bardziej ambitne zobowiązania na rzecz ochrony klimatu. Dynamikę negocjacji można porównać do domina – za decyzją Unii mogą podążyć inne kraje: Japonia, Kanada, Australia, a przede wszystkim Stany Zjednoczone. Jeśli Unia teraz nie podwyższy swojego celu redukcyjnego, podniesienie celów przez inne kraje stanie się bardzo mało prawdopodobne.

„To Kopenhaga, a nie Meksyk jest tym miejscem, gdzie muszą zapaść kluczowe decyzje. Nie możemy oszukać atmosfery i poprosić zmian klimatu, żeby poczekały na decyzję Polski. Wtedy może być już za późno” - dodaje Cyglicki.

Z powodu kryzysu gospodarczego, koszt osiągnięcia 30% celu redukcji emisji jest obecnie porównywalny do kosztów realizacji celu 20% wyliczonych w zeszłym roku, co w odpowiedzi na stwierdzenie polskiego ministra przyznał Ed Milliband, brytyjski Sekretarz Stanu ds. Energii i Klimatu. Poparło go sześć innych unijnych krajów. Podobne kalkulacje przygotowały też Ecofys[2] i Komisja Europesjkiej[3].

Decyzja Unii w tej sprawie bezwarunkowego podniesienia celu redukcji do 30% powinna zapaść podczas trwającego obecnie spotkania przywódców europejskich w Brukseli.

Do pobrania:
informacja prasowa w wersji PDF

[1] http://euobserver.com/19/29111
[2] http://www.ecofys.com/com/publications/documents/Serpec4pager.pdf
[3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0781:FIN:PL:PDF


źródło: Greenpeace, Koalicja Klimatyczna


Podczas czwartego dnia negocjacji w Kopenhadze, Polska zajęła pierwsze miejsce w konkursie "Skamieliny Dnia". Przyznano także drugie oraz trzecie miejsca „Skamielin”

DRUGIE MIEJSCE: NIEMCY
Niemcy zdobyły drugie miejsce za brak pewności, co do tego, że finansowe wsparcie walki ze zmianami klimatu będzie uzupełnieniem do już istniejącej pomocy rozwojowej.

TRZECIE MIEJSCE: Nowa Zelandia
Nowa Zelandia otrzymała trzecie miejsca za wczorajsze stanowisko wygłoszone przez w premiera Johna Key, który powiedział, że jego celem w Kopenhadze nie jest podniesienie celów redukcyjnych Nowej Zelandii, ale negocjowanie warunków, które uważa za niezbędne by podnieść cel 10 do 20 procent. „ Jeśli nie wynegocjujemy odpowiednich warunków nie będziemy wstanie osiągnąć tego celu…Gdyby Nowej Zelandii udało się osiągnąć cel o 10 procent mniejszy, byłoby to wielkim osiągnięciem.“ - dodał.

Dugi raz w historii konkursu organizowanego przez CAN przyznano nagrodę “Promyk Dnia”. Nowa nagroda przyznawana jest tylko w szczególnych sytuacjach państwom, których propozycje zmierzają do istotnej poprawy przebiegu światowych negocjacji klimatycznych.

PROMYK DNIA: FRANCJA
Podczas czwartego dnia negocjacji w Kopenhadze „Promyk Dnia” został przyznany Francji za walkę z haniebnym stanowiskiem UE dotyczącym kwestii LULUCF (użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo).

źródło: ChrońmyKlimat

Film z ceremonii Fossil of the Day:
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej