więcej


Polityka klimatyczna

EKES wzywa instytucje do zwiększenia zakresu unijnych zobowiązań związanych z Konferencją Klimatyczną w Kopenhadze (8811)

2009-11-12

Drukuj
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął znakomitą większością głosów projekt rezolucji zatytułowanej „Nie ma odwrotu”, która zostanie przedstawiona w Kopenhadze na grudniowej Konferencji Klimatycznej ONZ - COP15. Komitet przyjął również szereg opinii potwierdzających jego zobowiązania w tej dziedzinie.
Rezolucja jest wyrazem rozczarowania, jakie EKES odczuwa wobec braku postępu w negocjacjach dotyczących zmian klimatu oraz wezwaniem skierowanym do UE, aby wywiązała się ze swojego początkowego zobowiązania 30% obniżenia emisji CO2 do 2020 r. Jest także apelem do UE o zrealizowanie do 2050 r. niedawno przyjętego, długoterminowego celu obniżenia emisji o 80% w porównaniu z poziomem z 1990 r.

„Kryzys gospodarczo-społeczny nie może być postrzegany w oderwaniu od środowiska naturalnego. Nowa strategia europejska powinna łączyć cele ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej ze strategią naprawy gospodarczej”, powiedział przewodniczący EKES-u Mario Sepi. Następnie wezwał instytucje unijne i państwa członkowskie do przyjęcia zdecydowanego stanowiska i wykazania odpowiedzialności wobec uczestników konferencji. Autorzy rezolucji nawołują przywódców europejskich do połączenia sił na poziomie europejskim i międzynarodowym i do przyjęcia przykładowych środków ochrony środowiska, jako narzędzia umożliwiającego przezwyciężenie kryzysu gospodarczo-społecznego. Wspomniane środki obejmowałyby cele dotyczące obniżenia poziomu emisji CO2, innowacyjności, edukacji, szkolenia zawodowego i rozwoju technologii, ochrony zasobów naturalnych oraz pomocy krajom rozwijającym się.

Komitet potwierdził swoje stanowisko przyjmując szereg opinii, między innymi w sprawie międzynarodowego finansowania działań związanych z klimatem, ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki wydajnej ekologicznie.


„Nie ma odwrotu” projekt rezolucji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zmian klimatu - pobierz plik PDF

źródło: EKES
www.eesc.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej