więcej


Polityka klimatyczna

Kopenhaga - międzynarodowe organizacje w akcji! (8798)

2009-12-02

Drukuj
W związku z Konferencją COP15, która w dniach 7-18 grudnia odbędzie się w Kopenhadze, aktywiści z całego świata organizują różnego rodzaju happeningi oraz demonstracje. Ich wspólnym przesłaniem jest żądanie ambitnego, sprawiedliwego i międzynarodowego porozumienia na rzecz ochrony klimatu. Poniżej przedstawiamy kalendarz najważniejszych akcji.
W ramach przygotowań do Konferencji COP15, w Londynie (Wielka Brytania) i Glasgow (Szkocja) planowane są demonstrację pod nazwą The Wave (z ang. Fala). The Wave to akcja organizowana przez Stop Climate Chaos Coalition, która zrzesza ponad 100 organizacji, m.in. Greenpeace, Friends of the Earth, WWF, Oxfam. W sobotę, 5 grudnia br., a więc tuż przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Kopenhadze, dziesiątki tysięcy osób z różnych środowisk przemaszerują ulicami Londynu oraz Glasgow, aby zademonstrować swoje poparcie dla „bezpiecznej przyszłości klimatycznej dla wszystkich.” Ubrani na niebiesko uczestnicy demonstracji The Wave stworzą „falę”, która będzie wezwaniem, skierowanym do światowych przywódców, do natychmiastowego podjęcia działań w celu zapewnienia sprawiedliwego i międzynarodowego porozumienia na rzecz ochrony klimatu, tak aby zatrzymać wzrost średniej temperatury Ziemi poniżej niebezpiecznego poziomu 2° C.

Więcej informacji na: www.stopclimatechaos.org

W czasie trwania Konferencji COP15 planowane są także akcje codzienne, realizowane od 7 do 18 grudnia br.

Klimaforum
Klimaforum09 to alternatywny szczyt klimatyczny, odbywający się równolegle do Konferencji COP15. Przewiduje się, że akcja, organizowana przez duńskie oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe oraz grupy społeczne, będzie największym wydarzeniem w Kopenhadze poza samą, oficjalną Konferencją. Jednym z rezultatów Klimaforum09 ma być sformułowanie międzynarodowej deklaracji dotyczącej sposobów ochrony klimatu. W programie Klimaforum09 przewidziano różnorodne działania: około 190 wykładów i paneli dyskusyjnych, 50 wystaw, projekcję 30 filmów dotyczących zmian klimatu oraz wiele innych akcji, takich jak instalacje, przedstawienia teatralne czy koncerty. Zaplanowano także spotkania i warsztaty z udziałem zaproszonych ekspertów - udział potwierdzili m.in. Naomi Klein, George Monbiot i Vandana Shiva.

Więcej informacji na: www.klimaforum09.org

Konferencje prasowe Climate Action Network
W ramach codziennych konferencji, organizowanych przez Climate Action Network (CAN) - największą międzynarodową sieć organizacji zajmujących się klimatem - planowane jest komentowanie najważniejszych wydarzeń w czasie trwania negocjacji w Kopenhadze. Codzienne komentarze będą umieszczane w wydawanym przez CAN biuletynie ECO. Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych sesji negocjacji, stałym elementem będzie przyznawanie nagród Skamieliny Dnia (Fossil of the Day). Nagroda ta jest przyznawana krajom, których działania najbardziej blokują postęp negocjacji klimatycznych.

Więcej informacji na: www.climatenetwork.org


Kalendarz najważniejszych akcji podczas Konferencji w Kopenhadze

12 grudnia


Światowy Dzień Akcji na rzecz Klimatu (Global Day of Action)
Organizowany przez Global Climate Campaign, stanowiącą zbiorową nazwę dla wszystkich organizacji, grup i jednostek na całym świecie, które uczestniczą w Światowym Dniu Akcji na rzecz Klimatu. Tradycyjnie, od roku 2005, w czasie obrad Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej COP ludzie z całego świata spotykają się w tym samym dniu, aby wyrazić żądanie podjęcia pilnych działań na rzecz ochrony klimatu oraz sprawiedliwości klimatycznej. W ramach Światowego Dnia Akcji na rzecz Klimatu w wielu miejscach na świecie organizowane są różnego rodzaju manifestacje i happeningi.

Więcej informacji na: www.globalclimatecampaign.org

Marsz dla Klimatu (Climate March)
Marsz organizowany jest w ramach Światowego Dnia Akcji na rzecz Klimatu w sobotę, 12 grudnia br., a więc po zakończeniu pierwszego tygodnia negocjacji klimatycznych w Kopenhadze. Ulicami miasta przejdą członkowie organizacji walczących o ochronę klimatu, zachęcając światowych przywódców do działania. Wsparcie Marszu ogłosiło już ponad 350 organizacji i koalicji z 54 państw - m.in. Greenpeace, WWF, 350.org, BirdLife, Oxfam. Poparcie dla Marszu wyraziły także organizacje polityczne, takie jak European Green Party, Federation of Young European Greens, a także polskie stowarzyszenia Zieloni 2004 oraz Pracownicza Demokracja.

Więcej informacji na: www.12dec09.dk

Powódź dla Sprawiedliwości Klimatycznej (Flood for Justice)
Podczas akcji „Powódź dla Sprawiedliwości Klimatycznej” organizowanej przez międzynarodową organizację Friends of the Earth, tysiące ubranych na niebiesko osób z całego świata „zaleje” ulice centrum Kopenhagi, aby domagać się sprawiedliwości klimatycznej.

Więcej informacji na: www.copenhagenflood.org

13 grudnia

Kościelne dzwony dla sprawiedliwości klimatycznej (Bellringing for climate justice)
Do akcji na rzecz ambitnego i sprawiedliwego porozumienia w Kopenhadze włączy się także środowisko religijne. Światowa Rada Kościołów we współpracy z krajową jednostką w Danii oraz organizacją 350.org wspólnie przygotowują akcję, wzywającą do działań na rzecz ochrony klimatu. Inicjatywa, która polegać będzie na wykonaniu w umówionym czasie 350 uderzeń dla klimatu, jest wyrazem zaangażowania środowisk kościelnych w ideę sprawiedliwości klimatycznej.
 
13 grudnia br., o godzinie 15 donośny dzwon kopenhaskiej Katedry zabije 350 razy. Liczba 350 nawiązuje do ustabilizowania koncentracji CO2 w atmosferze na poziomie 350 ppm (ppm - części na milion, ang. parts per milion). Granica 350 ppm uważana jest przez grono naukowców za bezpieczną zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Do udziału w akcji i wykonaniu w tym samym czasie 350 uderzeń dla klimatu zapraszane są inne kościoły, zarówno w Danii, jak i na całym świecie.

Więcej informacji: www.oikoumene.org

15 grudnia

Nagroda Złej Syrenki (Angry Mermaid Award)
Nagroda zostanie przyznana korporacji, której działania lobbingowe w największym stopniu przeszkodziły w zawarciu sprawiedliwego porozumienia w Kopenhadze. W celu wyłonienia „zwycięzcy” od 16 listopada do 13 grudnia 2009 r. przeprowadzane są głosowania internetowe. Nominowani kandydaci, a także uzasadnienie ich nominacji znajduje się na oficjalnej stronie akcji. Możliwy jest także udział w głosowaniu, którego wynik zostanie ogłoszony w dniu 15 grudnia br.

Więcej informacji na: www.angrymermaid.org

opracowanie: AR
Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej