więcej


Polityka klimatyczna

O dwa cele więcej w unijnym pakiecie klimatyczno-energetycznym? (16620)

2013-12-23

Drukuj

euractivWicepremier Janusz Piechociński zaproponował, żeby unijny pakiet klimatyczno-energetyczny, tzw. 3x20, rozszerzyć o dwa nowe cele: o co najmniej 20-procentowy udział przemysłu w PKB państw unijnych i o 20-proc. obniżenie ceny energii.

Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny z 2008 roku nakazuje państwom członkowskim osiągnięcie w 2020 roku tzw. celu 3x20, czyli czyli redukcję o 20% emisji CO2, zwiększenia o 20% efektywności energetycznej i uzyskanie 20% udziału energii uzyskanej z odnawialnych źródeł w całej produkcji energii.

Ceny energii muszą być niższe

"Jeśli odpowiedzią na kryzys ma być ogromna transatlantycka strefa wolnego handlu, to ceny energii w Europie muszą zostać obniżone, bo nie mogą funkcjonować obok siebie gospodarki o tak różnych cenach energii" – argumentował wicepremier, minister gospodarki, który uczestniczył w poniedziałek w inauguracji VIII Forum Energetycznego w Sopocie.

Przypomniał, że od roku 2005 średnia cena energii w UE wzrosła o 25%, podczas gdy w USA tylko o 1% "Stany Zjednoczone przyciągają nowe inwestycje, również energochłonne; Europa zaczyna dryfować i ma poważne napięcia na rynku energetycznym" – zwrócił uwagę Piechociński. Jego zdaniem, zwiększenie o minimum 20% udziału przemysłu w PKB państw unijnych powinno dotyczyć "przemysłu nowej generacji, który nie emituje CO2, a generuje nowe szanse rozwojowe".

Polityka energetyczna grozi destabilizacją unijnego rynku...

W ocenie wicepremiera, "polityka energetyczna może być w najbliższych latach elementem, który będzie destabilizował jednolity rynek europejski i może wyzwolić dodatkowe podziały wewnątrz Europy". Piechociński przewiduje bowiem, że uruchomienie projektów modernizacyjnych i inwestycyjnych w energetyce, przy utrzymaniu na tym samym poziomie ceny energii będzie wielkim wyzwaniem dla gospodarek europejskich. Jako przykład podał Polskę, która musi przeznaczyć na inwestycje w sektorze energetycznym 80 mld zł i to bez nakładów na energetykę jądrową.

Przypomniał przy tym, że najważniejszym zadaniem polskiej energetyki jest konieczność zastąpienia do roku 2020 starych bloków energetycznych – nowoczesnymi.

... więc trzeba ją urynkowić

W ocenie europosła Konrada Szymańskiego (PiS/EKR), po 2007 roku polityka klimatyczna wzięła górę nad innymi celami. "W takich warunkach nie uda się pogodzić nowej polityki klimatycznej ze wzrostem gospodarczym, co jest szczególnie niepokojące w kontekście unijno-amerykańskiej umowy o wolnym handlu" – tłumaczył w Sopocie. "Mamy pilną potrzebę intensywnych negocjacji na poziomie rządowym w sprawie polityki klimatycznej, by ją zmienić w kierunku bardziej rynkowym" – podkreślił Szymański.

Prezes Zarządu PSE SA Henryk Majchrzak ocenił polską politykę energetyczną, jako „trochę niepasującą do rzeczywistości". "Nie wiemy, na jakich zasobach mamy się oprzeć, ile chcemy energii z OZE (odnawialnych źródeł energii), nie bardzo wiemy, na jakie źródła energii postawić" – tłumaczył.

W rozpoczętym w poniedziałek w Sopocie VIII Forum Energetycznym uczestniczy ok. 500 polityków, przedstawicieli koncernów energetycznych i środowisk eksperckich z Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy i Azji. Organizatorem trzydniowej konferencji jest Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie.

 

źródło: EurActiv
www.euractiv.pl

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej