więcej


Polityka klimatyczna

Polska ratyfikowała Porozumienie Paryskie (19806)

2016-10-10

Drukuj

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji uzgodnionego w Paryżu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W zeszły czwartek parlament przyjął ustawę.

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podpisał wniosek o ratyfikację Porozumienia paryskiego niespełna dwa tygodnie temu (23 września).

W ubiegłą środę projekt ustawy o ratyfikacji porozumienia był przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W czwartek ustawa została przyjęta przez Sejm i Senat, następnie podpisana przez prezydenta.

Porozumienie paryskie wejdzie w życie 4 listopada

Jak informuje ONZ, porozumienie wejdzie w życie 4 listopada. Do tego była potrzebna ratyfikacja umowy przez 55 krajów odpowiadających za 55 proc. światowych emisji. Z zamieszczonych na stronie ONZ informacji wynika, że tzw. listy ratyfikacyjne złożyły dotąd 74 kraje odpowiadające za 58,82 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych.

Porozumienie przypieczętowała potwierdzona w ubiegły wtorek przez Parlament Europejski zgoda Unii Europejskiej, która odpowiada za ok. 11 proc. światowych emisji. Ratyfikacja na poziomie UE nie oznacza jednak, że nie będą musiały tego dokonać też państwa członkowskie. Dlatego też ratyfikacja porozumienia przez Polskę była przedmiotem prac Sejmu i Senatu.

Porozumienie paryskie wejdzie w życie przed zaplanowanym na 7-18 listopada kolejnym światowym szczytem klimatycznym w Maroku. Dzięki temu będzie się tam mogło odbyć pierwsze posiedzenie stron, które zaakceptowały umowę i zacznie się praca nad jej implementacją.

Porozumienie paryskie

Porozumienie paryskie zostało podpisane przez Polskę 22 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku. Szybka ratyfikacja porozumienia stała się kluczowa dla UE w tym Polski, gdy umowę zatwierdzili na początku września dwaj najwięksi emitenci gazów cieplarnianych na świecie – USA i Chiny. Unijni ministrowie ds. środowiska zatwierdzili ratyfikację przez Unię Europejską porozumienia klimatycznego z Paryża w dn. 30.09.16. Decyzja została podjęta w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska w Brukseli.

Porozumienie paryskie jest pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który faktycznie ma szansę doprowadzić do działań, które zahamują narastanie globalnego ocieplenia. Jednocześnie porozumienie pozostawia stronom swobodę w doborze działań, które pozwolą ten cel osiągnąć, bowiem uwzględnia specyfikę każdego z państw w tym zakresie. Odejście od sztywnych mechanizmów redukcji emisji gazów cieplarnianych na rzecz równoważenia emisji i ich pochłaniania chroni Polskę przed utratą konkurencyjności. Dzięki staraniom polskiej delegacji z Ministerstwa Środowiska do porozumienia udało się dodać zapisy o pochłanianiu CO2 przez lasy i glebę. Takie działanie nie tylko przyczyni się do ograniczenia koncentracji CO2 w atmosferze, ale i pozwoli regenerować układy przyrodnicze, dzięki czemu możemy mieć lepszej jakości glebę, wodę i powietrze, a także ochronimy bioróżnorodność.

Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 19 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. - podpisana 6 października 2016 r.

Źródło: Ministerstwo Środowiska


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej