więcej


Polityka klimatyczna

Prawa Człowieka drogowskazem dla negocjatorów porozumienia klimatycznego! (8779)

2009-12-10

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Przypadający na 10 grudnia, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka powinien być obchodzony na Szczycie Klimatycznym w Kopenhadze w sposób szczególny. Skutki zmian klimatycznych naruszają prawa milionów najbiedniejszych ludzi na całym świecie. Ambitne, sprawiedliwe i prawnie wiążące porozumienie klimatyczne staje się testem poszanowania Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka.
Szacuje się, że odsetek ludzi dotkniętych klęskami humanitarnymi, wynikającymi ze zmian klimatu wzrośnie o ponad 50%, sięgając w roku 2015 poziomu 375 milionów osób rocznie . To przede wszystkim ubogie kraje odczują około 75 – 80% skutków zmian klimatycznych – zmian spowodowanych głównie przez państwa rozwinięte.

“W żadnym przypadku nie można pozbawiać narodu jego własnych środków egzystencji“ - stanowi Artykuł 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosła częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie czy susze, co przyczyniło się do zmian w układzie opadów sezonowych, mających znaczący wpływ na rozwój rolnictwa. W niektórych regionach Afryki do roku 2020 zbiory zmniejszą się o połowę, co może spowodować klęskę głodu w krajach, które już dziś walczą ze skrajnym ubóstwem.

Podnoszący się poziom mórz zagraża społecznościom zamieszkującym wybrzeża i kraje wyspiarskie. Tuvalu - archipelag wysp na Pacyfiku za 40 lat zniknie z powierzchni Ziemi, a 12 tysięcy jego mieszkańców już dziś planuje ewakuację. Topnienie lodowców górskich powoduje kurczenie się zasobów wody pitnej dla miliardów ludzi. Autorzy Czwartego Raportu Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) stwierdzają, że lodowce himalajskie cofają się szybciej niż lodowce w jakiejkolwiek innej części świata, głównie z powodu zmian klimatycznych. Jeśli tempo topnienia tych lodowców nie zmniejszy się, to prawdopodobnie znikną zupełnie do roku 2035, o ile nie szybciej. Samo dorzecze Gangesu, zasilane wodą z lodowców himalajskich, stanowi dom dla 500 milionów ludzi. Od jednego do dwóch miliardów ludzi w Chinach może ucierpieć w ciągu tego stulecia z powodu braku wody, jeśli zmniejszy się jej ilość dostarczana przez lodowce w Himalajach.

Zmiany klimatu najszybciej i najmocniej dotykają ludzi najbiedniejszych. Stanowią największą przeszkodę w uzyskaniu efektów pięćdziesięcioletniej walki ze światowym ubóstwem. Powodują naruszenie nie tylko fundamentalnych praw człowieka, takich jak prawo do życia, bezpieczeństwa czy stopy życiowej, zapewniającej zdrowie i dobrobyt jemu i jego rodzinie. Zmiany klimatu powodują także naruszenie praw tzw. drugiej i trzeciej generacji, takich jak: prawa socjalne, ekonomiczne i kulturalne, prawa do pokoju i czystego środowiska naturalnego.

„Perspektywa praw człowieka musi lec u podstaw nowego światowego porozumienia w sprawie walki ze zmianami klimatu. Tylko zdecydowana redukcja emisji gazów cieplarnianych, zgodna z postulatami świata nauki, może zapobiec dalszemu łamaniu praw człowieka przez skutki zmian klimatu. Jedyną zaś rekompensatą dla już poszkodowanych, najbiedniejszych społeczności jest finansowe wsparcie, które w 2020 r. powinno osiągnąć poziom co najmniej 110 miliardów euro” - mówi Aleksandra Antonowicz z należącej do Koalicji Klimatycznej Polskiej Zielonej Sieci.

Do pobrania:
informacja prasowa w wersji PDF

źródło: Polska Zielona Sieć, Koalicja Klimatyczna
Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej