więcej


Polityka klimatyczna

Rajendra Pachauri: Ambitne działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych potrzebne natychmiast! (8788)

2009-12-08

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Rozpoczęły się negocjacje klimatyczne w Kopenhadze. Idee, które powinny przyświecać delegatom podczas następnych dwóch tygodni obrad, zostały przywołane podczas ceremonii ich otwarcia przez gospodarzy konferencji i zaproszonych gości specjalnych, m. in. szefa IPCC dr Rajendrę Pachauri.
Jego przemówienie miało na celu uzmysłowienie delegatom konieczności podjęcia ambitnych działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia oraz podkreślenie, że porozumienie jest nadal możliwe.

Raport IPCC z 2007 roku wskazuje, że w celu uniknięcia katastrofalnych konsekwencji zmian klimatu, należy utrzymać wzrost globalnej temperatury poniżej 2 – 2,4 stopnia C. Pachauri podkreślił jednak, że prowadzone od czasu opublikowania tego raportu badania, pozwalają przypuszczać, że ograniczenie wzrostu temperatury do poziomu 2 stopni nie wystarczy, gdyż samo rozszerzanie się objętości mórz spowoduje, że ich poziom wzrośnie o 0,4 do 1,4 m. Jeśli dodać do tego wpływ topnienia lodowców, znaczna część nadmorskich terenów znajdzie się pod wodą.

Z szacunków IPCC wynika, że koszty działań na rzecz ograniczenia emisji będą umiarkowane. Koszty utrzymania wzrostu globalnej temperatury między 2 a 2,4 stopnia C nie przekroczą 3% światowego PKB, co oznacza, że prognozowany początek tzw. prosperity odsunie się w czasie zaledwie o kilka miesięcy. Ograniczenie emisji wiąże się także z wieloma korzyściami, takimi jak mniejsze zanieczyszczenia powietrza i związana z tym poprawa stanu zdrowia, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, stworzenie nowych miejsc pracy. Pachauri podkreślił jednak, że jeśli emisje mają zostać ograniczone na tym poziomie, muszą osiągnąć maksimum przed rokiem 2015, czyli w ciągu zaledwie sześciu następnych lat. Badania naukowe dowodzą, że świat zyska bardzo dużo, jeśli zacznie działać już teraz, a wszelkie opóźnienia spowodują, że koszty finansowe i społeczne będą coraz wyższe.

źródło: PKE OM, Koalicja Klimatyczna

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej