więcej


Polityka klimatyczna

Rolnictwo na ratunek klimatowi (8752)

2009-12-17

Drukuj
Walka ze zmianami klimatu wymaga coraz większego zaangażowania rolnictwa. A rolnictwo jako jeden z największych sektorów produkcji ma duże możliwości, żeby wspomóc globalną ochronę klimatu, m.in. poprzez Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej.
Kolejny dzień pracy polskiej delegacji podczas światowego szczytu klimatycznego upłynął pod znakiem zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem Środowiska seminarium merytorycznego oraz spotkań ministra Bernarda Błaszczyka, przewodniczącego polskiej delegacji w Kopenhadze.

Seminarium zorganizowane przez polską delegację poświęcone było miejscu zmian klimatu w polityce rolnej na przykładzie Wspólnej Polityki Rolnej.

Rolnictwo jest sektorem silnie narażonym na skutki zmian klimatu. Jednocześnie ten sektor ma duży potencjał w procesie ochrony klimatu. W jaki sposób? Między innymi poprzez unikanie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale także poprzez zwiększenie sekwestracji CO2 w glebie i biomasie. Poszukiwanie odpowiednich rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i ograniczania jego negatywnych skutków wymaga coraz większego zaangażowania polityki rolnej. Przykładem polityki, która już dziś stara się zmierzyć z tym wyzwaniem jest Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej.

A ta od pewnego czasu poddawana jest głębokim reformom, m.in. przez zmniejszanie zachęt do intensyfikowania produkcji przy jednoczesnym ukierunkowaniu instrumentów na cele środowiskowe, w tym związane z ochroną zasobów naturalnych oraz ze zmniejszeniem presji rolnictwa na środowisko.

Wśród wielu pytań, które stanowiły punkt wyjścia do debaty, były: czy cele związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz adaptacją sektora rolnego wymagają interwencji publicznej? Jeśli tak, to jaki jest pożądany podział zadań pomiędzy polityką rolną i rozwoju obszarów wiejskich a innymi politykami w tym zakresie? Czy wyniki wcześniejszych reform m.in. Wspólnej Polityki Rolnej (oddzielenie produkcji od wsparcia/lepsze ukierunkowanie instrumentów/wielofunkcyjność) są spójne ze zobowiązaniami w zakresie zmian klimatu (mitygacja)? Czy tradycyjne instrumenty polityki rolnej (wsparcie cen rynkowych, płatności bezpośrednie powiązane i niepowiązane z produkcją) posiadają potencjał w procesie łagodzenia zmian klimatu oraz adaptacji? Czy istnieje konflikt pomiędzy działaniami na rzecz łagodzenia zmian klimatu a bezpieczeństwem żywnościowym w skali globalnej i regionalnej?

Prelegentami podczas seminarium byli Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wilfrid Legg – OECD, Przewodniczący Sekcji Polityki Rolnej i Środowiska, Dyrekcja ds. Handlu i Rolnictwa, Myriam Driesssen, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Antonia Andugar, COPA-COGECA, Tomasz Stuczyński, Kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.

Jednocześnie Minister Bernard Błaszczyk, przewodniczący polskiej delegacji podczas COP 15, odbywa szereg spotkań na temat porozumienia w Kopenhadze, m.in. spotkania bilateralne z najważniejszymi uczestnikami procesu, takimi jak Andreas Carlgren, szwedzki minister środowiska czy Jos Delbeke, Komisarz UE ds. Środowiska. Minister Błaszczyk prowadził także rozmowy z przedstawicielami Wietnamu, Ukrainy i Portugali.

źródło: Ministerstwo Środowiska
mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej