więcej


Polityka klimatyczna

Spotkanie Zarządu Zielonego Funduszu Klimatycznego (15468)

2013-03-12

Drukuj

W dniach 13-15 marca odbędzie się w Berlinie trzecie posiedzenie Zarządu Zielonego Funduszu Klimatycznego (Green Climate Fund, GCF), który zadecyduje m.in. o zasadach funkcjonowania tej nowotworzonej, globalnej instytucji finansowej. W spotkaniu udział weźmie udział Beata Jaczewska, wiceminister środowiska oraz członek Zarządu GCF.

Zielony Fundusz Klimatyczny powstał na mocy decyzji podjętych podczas szczytu w Durbanie w 2011 r., jako instrument finansowy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Podstawowym zadaniem Funduszu będzie finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zmian klimatu oraz adaptacją do zachodzących zmian, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

Podczas spotkania w Berlinie planowane jest przyjęcie kolejnych dokumentów ustanawiających zasady funkcjonowania Funduszu, w tym szczegółowego regulaminu czy sposobu pozyskiwania środków finansowych oraz kryteriów ich wydatkowania. Od spotkania w Berlinie oczekuje się przyjęcia przez Zarząd decyzji, które umożliwią jak najszybsze rozpoczęcie funkcjonowania Funduszu – mówi wiceminister Beata Jaczewska. Fundusz nie rozpocznie jednak swojej pracy dopóki nie pozyska środków finansowych - tych, które ostatecznie mają być rozdysponowane na konkretne projekty klimatyczne – dodaje wiceminister Jaczewska.

Oficjalne posiedzenie zarządu jest poprzedzone nieformalnymi spotkaniami uzgodnieniowymi w dniach 10-12 marca.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej