więcej


Polityka klimatyczna

Wystąpienie sekretarza UNFCCC w sprawie konferencji w Kopenhadze (8799)

2009-11-30

Drukuj
"Nie ma żadnego planu B w przypadku niepowodzenia, jest tylko plan A, a "A" oznacza działanie" - powiedział na konferencji prasowej w Bonn (Niemcy), Yvo de Boer. Następnie wymienił cztery podstawowe rodzaje zobowiązań, które mają być efektem konferencji w Kopenhadze.
Na konferencji prasowej w Bonn (Niemcy), Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy UNFCCC (Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu), przedstawił cele niezbędne do osiągnięcia podczas konferencji w Kopenhadze, uwzględniające szczególnie problemy krajów rozwijających się. Podkreślił, że: "Nie ma żadnego planu B w przypadku niepowodzenia; jest tylko plan A, a "A" oznacza działanie". Następnie wymienił cztery podstawowe rodzaje zobowiązań państw, które mają być efektem konferencji w Kopenhadze:
 
- docelowe zobowiązania uprzemysłowionych krajów (łącznie z poszczególnymi regionami tych państw), w tym opublikowanie przez USA danych związanych
z zobowiązaniami dotyczącymi redukcji emisji do 2020 r.,
- przejrzystość, co do zakresu i stopnia rozwoju zaangażowania świata w            ochronę klimatu,
- przejrzystość co do krótkich i długoterminowych funduszy w celu wsparcia rozwoju i adaptacji świata do zmian klimatu i łagodzenia skutków jego zmian,
- przejrzystość rozdysponowania pieniędzy na potrzeby i priorytety krajów rozwijających się.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom krajów rozwijających się, de Boer stwierdził że kopenhaskie porozumienie "nie tylko może, ale nawet musi" uruchomić natychmiastowe działania w tych krajach, w celu dostosowania do skutków zmian klimatycznych oraz zmiany głównego sposobu wytwarzania energii. Podkreślił również konieczność natychmiastowego rozpoczęcia współpracy międzynarodowej w celu zachowania stanu lasów i ich bieżącego utrzymania.

źródło: www.climate-l.org

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej