więcej


Transport

Ile „bio” w paliwach - Narodowe Cele Wskaźnikowe na lata 2013-2018 (15980)

2013-07-26

Drukuj

Zwiększenie obowiązku zapewnienia udziału biokomponentów w ogólnej ilości sprzedawanych paliw i biopaliw ciekłych nakłada na przedsiębiorców rozporządzenie w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2013-2018 przygotowane w Ministerstwie Gospodarki. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy sprzedający, zbywający w innej formie lub zużywający na własne potrzeby paliwa i biopaliwa ciekłe są zobowiązani do stosowania określonej w NCW ilości biokomponentów. W latach 2014–2016 będzie to 7,10 proc. czyli poziom obowiązujący w 2013 r. Natomiast w latach 2017 i 2018 odpowiednio 7,80 proc i 8,50 proc.

Nowe przepisy wpłyną na tworzenie nowych miejsc pracy oraz aktywizację terenów wiejskich w zakresie produkcji rolniczej na cele energetyczne. Przyczynią się także do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w paliwa i związanym z tym zmniejszeniem zależności od importu ropy naftowej. Wykorzystanie biokomponentów w transporcie wpłynie też na redukcję emisji dwutlenku węgla.

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji KE.

Przeczytaj: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013-2018

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej