więcej


Energetyka

Ruszyła budowa terminalu LNG w Świnoujściu (9180)

2011-03-25

Drukuj
Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę terminalu do odbioru skroplonego gazu (LNG) w Świnoujściu. Jego powstanie pozwoli na odbieranie tego surowca – drogą morską – z dowolnego kierunku na świecie. 
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu to pierwsza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, lecz także w Europie Środkowo-Wschodniej. Początkowo umożliwi ona odbiór do 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, co stanowi ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania na gaz. Po rozbudowie jego roczna przepustowość wynieść może do 7,5 mld m3.

Ważnym elementem przygotowywania procesu inwestycyjnego gazoportu były m.in. kwestie środowiskowe oraz zapewnienie finansowania inwestycji z funduszy UE.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie prowadziła rozmowy z KE, wykazując zgodność wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z prawem wspólnotowym oraz rozmowy ze stroną niemiecką, wyjaśniając wszelkie wątpliwości w zakresie możliwego oddziaływania transgranicznego planowanej inwestycji.

Zaangażowanie urzędników obydwu instytucji zaowocowało odstąpieniem Niemców od przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko dla gazportu LNG i przyznaniem Polsce przez KE środków na współfinansowanie tej inwestycji.

Po uroczystości w Świnoujściu, Minister Gawłowski wziął udział w otwarciu Europejskiego Centrum Szkoleniowego LNG na szczecińskiej Akademii Morskiej.
Więcej informacji na temat inwestycji na stronie: www.polskielng.pl.


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej