PL   |   EN

Strona projektu, wróć na

chronmyklimat.pl

Materiały pokonferencyjne

Założenia aktualizacji polityki energetycznej Polski - 2050

Wojciech Krawczyk - Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz, Ministerstwa Klimatu i Środowiska


Polityka klimatyczna UE w perspektywie 2050

Tom van Ireland - Kierownik zespołu DG CLIMA.C1 - Low Carbon Solutions: Montreal Protocol, Clean Cooling & Heating, Digital Transition, Komisja Europejska


Transformacja energetyczna – trendy światowe

prof. Andrzej Szablewski - Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych 


Gospodarcze uwarunkowania polityki klimatycznej w Polsce

dr Maciej Bukowski - WiseEuropa


Kluczowe wyzwania stojące przed przemysłami energochłonnymi w nawiązaniu do polityki klimatycznej

Henryk Kaliś - Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii


Kierunki aktualizacji KPEiK/PEP2050 w świetle zmian geopolitycznych oraz polityki klimatycznej i ochrony środowiska UE

Monika Morawiecka - The Regulatory Assistance Project  


Efektywność energetyczna po pierwsze jako program gospodarczy na przykładzie istniejącego i przyszłego budownictwa

dr Arkadiusz Węglarz - Krajowa Agencja Poszanowania Energii


Rozwój OZE dla konkurencyjności polskich przedsiębiorców

Tobiasz Adamczewski – Forum Energii


Instrumenty wsparcia polityki energetyczno-klimatycznej

Wojciech Stańczyk - Krajowa Agencja Poszanowania Energii


Jakie zmiany są pożądane w rolnictwie, aby wypełnić zobowiązania polityki klimatycznej, w tym zdolność do pochłaniania CO2?

Marcin Wójcik - Koalicja Żywa Ziemia 


NECP tracker dane o polityce klimatycznej

dr Wojciech Szymalski - Instytut na rzecz Ekorozwoju
Jakub Sokołowski - Instytut Badań Strukturalnych
Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych


Transformacja sprawiedliwa regionów w świetle polityki klimatycznej UE

dr Agnieszka Sobol - Instytut Ochrony Środowiska PIB


Rola i znaczenie miast w transformacji energetycznej

Patrycja Płonka - Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energy Cities


Wymagania młodych ludzi co do zaangażowania się państwa, przedsiębiorców, obywateli w działania na rzecz ochrony ich prawa do życia w bezpiecznym klimacie

Dominik Lasota – aktywistka klimatyczna


Świadomość istniejących zagrożeń i możliwych rozwiązań w społeczeństwie, aby uzyskać przyzwolenie na progresywną politykę klimatyczną

prof. Zbigniew Karaczun - Koalicja Klimatyczna


PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Stworzone przez allblue.pl