PL   |   EN

O nas

Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku jako projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Jego początkowym celem było dostarczanie wiedzy i informacji na temat zmian klimatu i negocjacji klimatycznych mediom i przedstawicielom organizacji pozarządowych. Stanowił źródło codziennych, rzetelnych informacji i komentarzy z przebiegu negocjacji w trakcie szczytu klimatycznego COP 14 w Poznaniu. Ze względu na pozytywny odbiór portalu w środowisku mediów i organizacji pozarządowych, postanowiono kontynuować jego działalność.

Do roku 2013 działalność ChronmyKlimat.pl finansowana była ze środków European Climate Foundation i instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej (w ramach projektu Dobry Klimat dla Powiatów).

W listopadzie 2013 roku portal uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które wraz ze środkami pochodzącymi z instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej do roku 2015 stanowiły podstawę finansowania portalu.

Z portalem związane są również dodatkowe projekty Instytutu na rzecz Ekorozwoju współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: "Biogazownia – przemyślany wybór", "Energooszczędne 4 kąty" oraz "Polityka klimatyczna szansa dla Polski. jak ją wykorzystać? (KLIMAPOLKA)".

Mając na uwadze, że w społeczeństwie polskim powszechne jest kwestionowanie wpływu człowieka na klimat – takie poglądy głosi wiele osób publicznych i często pojawiają się w mediach – ustalono, że głównym zadaniem portalu ChronmyKlimat.pl jest zmiana tego stanu rzeczy.

Misją portalu jest budowanie świadomości, że zmiany klimatu są poważnym problemem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym wymagającym aktywnych działań ze strony państwa i jednostek, zarówno w kwestii ograniczania emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych, jak i adaptacji do jego zmian.

Celem portalu jest dostarczanie rzetelnych, bieżących informacji i fachowych opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Realizacja celu odbywa się poprzez porządkowanie i przedstawianie w przystępnej formie bieżących informacji o ważnych faktach i wydarzeniach związanych ze zmianami klimatu, z uwzględnieniem punktu widzenia organizacji pozarządowych i jednoczesnym promowaniu pozytywnych przykładów działań służących ochronie klimatu globalnego.

 

MANIFEST CHROŃMY KLIMAT

 

Portal ChrońmyKlimat.pl od 15 lat dostarcza swoim odbiorcom informacji na temat polityki klimatycznej i szeroko rozumianej ochrony środowiska. Został on stworzony z myślą o tym, aby wspierać pozarządowe organizacje ekologiczne w swojej misji informowania o ochronie klimatu.

Dziś ta misja staje się coraz ważniejsza. Wysoka polaryzacja społeczeństwa wyciąga na wierzch negatywne emocje i opinie na temat ochrony klimatu, którym w coraz większym stopniu trzeba się przeciwstawiać. Jest to trudne, bo osoby głoszące negatywne opinie niejednokrotnie nie chcą słuchać racjonalnych argumentów, które chcemy im przekazać. 

Z drugiej strony organizacji pozarządowych działających w zakresie ochrony klimatu jest wiele. W odbiorze społecznym niejednokrotnie ich głosy natworzą niespójną często wykluczającą i nakłądającą się narrację, albo nie zgodny chór. W takim systemie wygrywają najczęściej jedynie Ci, co są najgłośniejsi i najsilniejsi. Niejednokrotnie silniejszymi niestety nie są organizacje pozarządowe, ale głosy obficie finansowanych lobby lub partii politycznych, które ich głosy wzmacniają.

Dlatego portal ChrońmyKlimat.pl jeszcze szerzej otwiera swoje łamy dla Was. Zapraszamy do współtworzenia portalu, zarówno w zakresie treści, jak i dosłownie. Jesteśmy gotowi na współpracę dotyczącą umieszczania na portalu własnych treści. Jesteśmy gotowi na wspieranie Waszych starań w dotarciu do interesujących Was grup docelowych. Porozmawiajmy o tym wspólnie 13 września 2023 roku o 15:00, ale zgłoście się do nas już przed tą datą na adres: k.wieladek@ine-isd.org.pl lub w.szymalski@ine-isd.org.pl

Czas na wspólny głos, zjednoczony na jednym portalu informującym o polityce klimatycznej i działaniach ekologicznych organizacji pozarządowych. Głos, który będzie silny i uporządkowany, dzięki czemu dotrze nie do niewielkich grup odbiorców każdej organizacji z osobna, ale do szerokiej grupy społeczeństwa zainteresowanego ochroną środowiska i nie tylko.

Co konkretnie chcemy zrealizować wspólnie z Wami w najbliższym czasie:

  1. Zbudować bazę polityków i polityczek, której będziemy osobno przesyłać wybrane materiały przesłane przez Was na portal chronmyklimat.pl.
  2. Dotrzeć poprzez współpracę z innymi mediami do szerokich grup społecznych zainteresowanych naszymi wspólnymi materiałami prasowymi.
  3. Zwiększyć ilość wykorzystywanych kanałów społecznościowych oraz zakres i formy ich wykorzystania.

Działajmy razem już od dzisiaj.

 

Stworzone przez allblue.pl