PL   |   EN
Przyspieszmy rozwój odnawialnych źródeł  energii w środkowej i wschodniej Europie - list do premierów
20 październik 2021

Przyspieszmy rozwój odnawialnych źródeł energii w środkowej i wschodniej Europie - list do premierów

Efektywność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii to odpowiedź na kryzys klimatyczny, rosnące ceny energii. To także wszechstronne korzyści dla społeczeństwa i gospodarki.
Powstanie kolejnych farm wiatrowych na lądzie obniży ceny energi
18 październik 2021

Powstanie kolejnych farm wiatrowych na lądzie obniży ceny energi

Branża energetyki wiatrowej z niecierpliwością wyczekuje liberalizacji tzw. ustawy odległościowej, która na kilka lat zastopowała w Polsce budowę nowych wiatraków na lądzie. Nad nowelizacją pracuje resort rozwoju, choć prace chwilowo uległy spowolnieniu.
Wymiary sprawiedliwej transformacji
14 październik 2021

Wymiary sprawiedliwej transformacji

Hasło „sprawiedliwa transformacja” brzmi szlachetnie, jednak czy jego realizacja jest w ogóle możliwa? Wszak większość interesariuszy – grup społecznych, zawodowych, partii politycznych czy biznesu – ową sprawiedliwość traktuje partykularnie, z myślą przede wszystkim o własnych korzyściach. Jakie mogą być zatem przestrzenie owej transformacji? Jaki jest jej sens i filozofia?
Ile światowej ropy musi pozostać w ziemi?
13 wrzesień 2021

Ile światowej ropy musi pozostać w ziemi?

Analiza pokazuje, że przyszłość przemysłu paliw kopalnych jest ponura, a w grę wchodzą biliony dolarów aktywów.
Do 2030 roku może być nawet 8 mln ton zużytych paneli fotowoltaicznych
22 lipiec 2021

Do 2030 roku może być nawet 8 mln ton zużytych paneli fotowoltaicznych

Recykling paneli fotowoltaicznych staje się coraz poważniejszym problemem. Liczba zużytych urządzeń może wzrosnąć w latach 2030–2050 ponad trzydziestokrotnie. Polacy opracowują rozwiązanie pozwalające w pełni odzyskać materiały wykorzystane do produkcji paneli. Tymczasem obecnie poziom recyklingu wymagany przepisami wynosi 85 proc., a najbardziej zaawansowane zakłady mogą wypracować wynik na poziomie 90 proc. Co więcej, materiały uzyskiwane w recyklingu najczęściej są niskiej jakości. Polska technologia umożliwia odzyskanie czystych surowców.
W Polsce ponad 100 tys. paneli fotowoltaicznych niedługo stanie się odpadem
14 lipiec 2021

W Polsce ponad 100 tys. paneli fotowoltaicznych niedługo stanie się odpadem

Boom na fotowoltaikę trwa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, co pociąga za sobą także zapotrzebowanie na recykling paneli PV. Szacuje się, że w naszym kraju tylko w najbliższych latach do utylizacji lub recyklingu trafi ponad 100 tys. ton zużytych instalacji fotowoltaicznych. Ich producenci i dostawcy są coraz bardziej świadomi narastającego problemu. W Europie zainteresowanie recyklingiem paneli PV jest w tej chwili ogromne. Za sześć lat wartość tego rynku na Starym Kontynencie wzrośnie trzykrotnie.
Europejska sieć elektroenergetyczną może obsługiwać 50 milionów pomp ciepła
07 lipiec 2021

Europejska sieć elektroenergetyczną może obsługiwać 50 milionów pomp ciepła

Zdaniem prezesów głównych grup energetycznych, w tym hiszpańskiej Iberdroli, włoskiego Enel i francuskiego EDF, elektryczne pompy ciepła mogą być stosowane na dużą skalę w Europie, nie zagrażając jednocześnie większej integracji odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej w budynkach.
Energia jądrowa w europejskiej taksonomii zielonych finansów
06 lipiec 2021

Energia jądrowa w europejskiej taksonomii zielonych finansów

Grupa pięciu państw członkowskich UE pod przewodnictwem Niemiec wystosowała pismo do Komisji Europejskiej z prośbą o trzymanie energii jądrowej poza unijną taksonomią zielonych finansów.
Perspektywa światowych przemian energetycznych: ścieżka 1,5C - raport IRENA
01 lipiec 2021

Perspektywa światowych przemian energetycznych: ścieżka 1,5C - raport IRENA

World Energy Transitions Outlook wyznacza drogę dla świata do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i powstrzymania tempa zmian klimatycznych poprzez przekształcenie globalnego krajobrazu energetycznego. Niniejszy raport przedstawia opcje ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C i doprowadzenia emisji CO2 do zera netto do 2050 r., oferując szczegółowe informacje na temat wyborów technologicznych, potrzeb inwestycyjnych, ram politycznych i społeczno-gospodarczych skutków osiągnięcia zrównoważonego, odpornego i integracyjna przyszłość energetyczna.
Nieszczelności w infrastrukturze gazowej w całej Europie - wycieka metan ocieplający planetę
28 czerwiec 2021

Nieszczelności w infrastrukturze gazowej w całej Europie - wycieka metan ocieplający planetę

Metan, jeden z silnych gazów cieplarnianych wypływa z infrastruktury gazu ziemnego w całej Unii Europejskiej z powodu wycieków i odpowietrzania.
Rozwój energii z wiatru kołem zamachowym polskiej gospodarki
22 czerwiec 2021

Rozwój energii z wiatru kołem zamachowym polskiej gospodarki

Energia z wiatru zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski, a jej rozwój to także szansa na nowe miejsca pracy dla tych, którzy dziś pracują w sektorze węglowym i jego otoczeniu – to niektóre wnioski z konferencji PSEW2021 Live Debate, podczas której przedstawiciele branży wiatrowej dyskutowali o przyszłości sektora z reprezentantami strony rządowej.
Morskiej energetyce wiatrowej brakuje kadr
18 czerwiec 2021

Morskiej energetyce wiatrowej brakuje kadr

W 2040 roku Polska ma szansę być już dojrzałym rynkiem w branży morskiej energetyki wiatrowej, wiodąc prym w basenie Morza Bałtyckiego. Warunkami są jednak dostosowanie zaplecza portowego, rozwój innowacji oraz infrastruktury logistycznej i obsługowej, a także budowa kadr, których dziś brakuje – wynika z nowego raportu „Energia (od)nowa” ILF Consulting Engineers Polska. Eksperci wskazują, że wyzwaniem będzie też jak największe zaangażowanie w rozwój sektora offshore polskich przedsiębiorstw. W tej chwili optymistyczne szacunki zakładają, że udział krajowych dostawców produktów i usług w polskim rynku, wartym ok. 130 mld zł, nie przekroczy 50 proc.
ETS dla transportu i budynków ma zasadnicze znaczenie
16 czerwiec 2021

ETS dla transportu i budynków ma zasadnicze znaczenie

Ogólnounijny system handlu uprawnieniami do emisji dla sektora transportu i budownictwa zapewniłby finansowanie rozwiązań niskoemisyjnych i wspierałby gospodarstwa domowe o niższych dochodach i państwa członkowskie poprzez redystrybucję dochodów z cen emisji dwutlenku węgla, twierdzą Matthias Buck i Andreas Graf.
MRPiT: Planowane złagodzenie przepisów o budowie wiatraków na lądzie pozwoli na obniżenie cen energii
04 czerwiec 2021

MRPiT: Planowane złagodzenie przepisów o budowie wiatraków na lądzie pozwoli na obniżenie cen energii

Polska ma najniższy w UE udział OZE w swoim miksie energetycznym i najwyższe w całej Unii ceny hurtowe energii. – Utrzymanie obecnego miksu w długookresowej perspektywie wiązałoby się z dalszym, znacznym wzrostem cen energii – wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w uzasadnieniu do nowelizacji tzw. ustawy odległościowej, której konsultacje właśnie się zakończyły.
Stworzone przez allblue.pl