PL   |   EN
13. PLGBC Green Building Summit już 5-6 października w Warszawie
18 wrzesień 2023

13. PLGBC Green Building Summit już 5-6 października w Warszawie

PLGBC Green Building Summit to międzynarodowa konferencja w obszarze zrównoważonego budownictwa w Polsce, dla dzielenia się najlepszymi praktykami i inspiracjami, uczenia się i doskonalenia. 13. edycja wydarzenia pod hasłem Building (R)evolution odbędzie się 5-6 października br. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie oraz w transmisji live. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC.
Wyzwania i etyczne dylematy finansowania paliw kopanych
06 wrzesień 2023

Wyzwania i etyczne dylematy finansowania paliw kopanych

Sektor bankowy, będący kluczowym graczem w globalnej gospodarce, stoi obecnie przed wyzwaniem dostosowania swoich działań do dążeń zrównoważonego rozwoju. Jednym z kontrowersyjnych tematów, które wywołują poważne etyczne dylematy, jest finansowanie paliw kopanych, takich jak węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa. O ile paliwa te odgrywały istotną rolę w przeszłości, to obecnie towarzyszy im coraz większa krytyka z powodu negatywnego wpływu na zmiany klimatyczne i środowisko.
Ekologiczna transformacja banków: ESR w bankowości nowym trendem
01 wrzesień 2023

Ekologiczna transformacja banków: ESR w bankowości nowym trendem

Bankowość, jako istotny sektor gospodarki, również podąża za trendami zrównoważonego rozwoju, co widoczne jest w rosnącej liczbie banków, które wdrażają Elementy Społecznej Odpowiedzialności (ESR) w swoich operacjach. Elementy ekologiczne stają się integralną częścią strategii banków, ponieważ zrozumiały został wpływ sektora finansowego na kształtowanie zrównoważonej przyszłości środowiskowej i ekonomicznej.
Handel Emisjami: Wyjątek czy bolączka Fit for 55?
30 sierpień 2023

Handel Emisjami: Wyjątek czy bolączka "Fit for 55"?

Pakiet "Fit for 55", wprowadzony przez Komisję Europejską, stanowi nową erę w polityce klimatycznej, wyznaczając ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w kierunku neutralności klimatycznej. Jednak w świetle tych planów, kwestia handlu emisjami budzi zainteresowanie i kontrowersje. Chociaż ten mechanizm ma potencjał przyspieszenia procesu redukcji emisji, towarzyszy mu obawa o nierówności i niepożądane skutki dla niektórych sektorów gospodarki.
Fit for 55 w Polsce: Przemiany w rolnictwie dla zrównoważonej przyszłości
28 sierpień 2023

Fit for 55 w Polsce: Przemiany w rolnictwie dla zrównoważonej przyszłości

Działania na rzecz ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych stają się coraz bardziej imperatywem globalnym. W tym kontekście, "Fit for 55" – inicjatywa przedstawiona przez Komisję Europejską – wkracza na europejską scenę jako kompleksowy pakiet środków, które mają przyspieszyć walkę ze zmianami klimatycznymi. W Polsce, gdzie rolnictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce i kulturze, skutki tej inicjatywy są szczególnie ważne.
Fit tor 55% w Polsce
25 sierpień 2023

Fit tor 55% w Polsce

"Pakiet Fit for 55" to zestaw propozycji legislacyjnych i regulacyjnych zaproponowany przez Komisję Europejską w lipcu 2021 roku. Jego celem jest dostosowanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej do celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Choć "Pakiet Fit for 55" dotyczy całej Unii Europejskiej, jego postanowienia będą miały także wpływ na Polskę.
Fundusze Klimatyczne w Polsce: Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości
24 sierpień 2023

Fundusze Klimatyczne w Polsce: Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości

Fundusze klimatyczne w Polsce stanowią istotny element działań mających na celu zwalczanie zmian klimatycznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju. Są to specjalne źródła finansowania, przeznaczone na projekty proekologiczne, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz dostosowanie do zmian klimatu.
Prawo klimatyczne w Polsce  czy damy radę zrobić więcej?
14 sierpień 2023

Prawo klimatyczne w Polsce – czy damy radę zrobić więcej?

Obecnie w Polsce nie istnieje jedno spójne "prawo klimatyczne" w znaczeniu kompleksowej ustawy poświęconej wyłącznie kwestiom klimatycznym. Niemniej jednak, wiele aktów prawnych dotyczy różnych aspektów ochrony klimatu i środowiska. Wprowadzenie kompleksowej i spójnej ustawy klimatycznej oraz zwiększenie działań proklimatycznych, mogłyby znacząco przyspieszyć wysiłki Polski w dziedzinie ochrony klimatu.
Klimat rosnących strat  ubezpieczyciele istotnym ogniwem w zarządzaniu ryzykiem klimatycznym
08 sierpień 2023

Klimat rosnących strat – ubezpieczyciele istotnym ogniwem w zarządzaniu ryzykiem klimatycznym

Wzrost globalnej temperatury o 2°C do 2050 roku – to najbardziej prawdopodobny scenariusz klimatyczny. Jeżeli ta wizja się zrealizuje, ekstremalne susze będą pojawiać się 2,4 razy częściej niż w okresie przed erą przemysłową. Zmiany klimatu wpływają negatywnie na gospodarki wszystkich krajów. W Polsce relatywny spadek PKB wyniesie 3% w scenariuszu pozytywnym, w którym zrealizowane byłyby cele określone w Porozumieniu Paryskim.
Jest porozumienie w sprawie strategii Zielonego Funduszu Klimatycznego
17 lipiec 2023

Jest porozumienie w sprawie strategii Zielonego Funduszu Klimatycznego

Kraje rozwinięte dążyły do ​​większego skupienia się na prywatnych pieniądzach, podczas gdy rządy rozwijające się chciały więcej pieniędzy publicznych od bogatych krajów.
13. PLGBC Green Building Summit już 5-6 października w Warszawie
12 lipiec 2023

13. PLGBC Green Building Summit już 5-6 października w Warszawie

PLGBC Green Building Summit to międzynarodowa konferencja zrównoważonego budownictwa w Polsce, dla dzielenia się najlepszymi praktykami i inspiracjami, uczenia się i doskonalenia. 13. edycja wydarzenia pod hasłem Building (R)evolution w formacie hybrydowym odbędzie się 5-6 października br. w zrównoważonej przestrzeni Sound Garden Hotel w kompleksie Business Garden w Warszawie oraz w transmisji live. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, a Patronem Medialnym został portal ChrońmyKlimat.pl
Erozja państwa to erozja przyrody
08 lipiec 2023

Erozja państwa to erozja przyrody

Silne państwo i sprawne państwo – takimi szczytnymi hasłami przerzucali się nasi politycy w wyborach jeszcze kilka lat temu. Dziś zostało z tego kilka złotych dorzucanych ludziom po kieszeniach. Jedną z miar siły i sprawności państwa jest zaufanie ludzi do jego usług publicznych. Jak wskazują liczne raporty – te usługi są w odwrocie. Należą do nich także usługi świadczone przez środowisko.
Modele finansowe dotyczące ryzyka klimatycznego niewiarygodne
06 lipiec 2023

Modele finansowe dotyczące ryzyka klimatycznego „niewiarygodne”

Instytucje finansowe często nie rozumiały modeli, których używały do ​​przewidywania ekonomicznych kosztów zmian klimatycznych i nie doceniały ryzyka związanego ze wzrostem temperatury, wynika z badań prowadzonych przez profesjonalne grono aktuariuszy.
Ambitne krajowe plany energetyczne i klimatyczne są pilnie potrzebne
30 czerwiec 2023

Ambitne krajowe plany energetyczne i klimatyczne są pilnie potrzebne

Dziś, 30 czerwca, upływa oficjalny termin, w którym kraje UE muszą przedłożyć Komisji Europejskiej zaktualizowane projekty krajowych planów w zakresie energii i klimatu (NECP). Plany te ujawnią ich nowy wkład w realizację celów klimatycznych i energetycznych UE na 2030 r. oraz polityki, które do nich prowadzą. Na chwilę obecną, o ile jutro nie dojdzie do masowego składania wniosków w ostatniej chwili, wiele krajów nie dotrzyma tego terminu.
To już pewne! Bateryjne zmiany zostały uregulowane prawnie
29 czerwiec 2023

To już pewne! Bateryjne zmiany zostały uregulowane prawnie

Baterie wysokiego napięcia do pojazdów będą trwalsze, wydajniejsze i prostsze w recyklingu – wynika z rozporządzenia uchylającego dyrektywę nr 2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie UE nr 2019/1020. To kolejny etap zmian dążących do polityki zrównoważonego rozwoju oraz kolejna szansa dla Polski.
Nowy Globalny Pakt Finansowy podejmuje małe kroki w kierunku sprawiedliwości klimatycznej
26 czerwiec 2023

Nowy Globalny Pakt Finansowy podejmuje małe kroki w kierunku sprawiedliwości klimatycznej

Szefowie państw i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego zobowiązali się w piątek (23 czerwca) do pracy na rzecz „fundamentalnej reformy” ram międzynarodowej pomocy rozwojowej, uzgadniając kilka środków wspierających zieloną transformację – ale nie wywiązali się ze zobowiązań dotyczących międzynarodowego opodatkowania emisji dwutlenku węgla.
Czy termomodernizacja się opłaca?
23 czerwiec 2023

Czy termomodernizacja się opłaca?

Polski Alarm Smogowy we współpracy z audytorami energetycznymi przeprowadził osiem audytów energetycznych w budynkach jednorodzinnych na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza. Wybrane budynki charakteryzowały się niewystarczającym poziomem lub całkowitym brakiem termoizolacji. W większości źródło ogrzewania stanowił kocioł na paliwo stałe.
Zielone Zasady dla projektów finansowanych przez UE
20 czerwiec 2023

Zielone Zasady dla projektów finansowanych przez UE

Znaczne kwoty środków UE są przeznaczane na wspieranie inwestycji publicznych i szerokiego wachlarza projektów za pośrednictwem Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Życia oraz Funduszu Odbudowy i Odporności.
Stworzone przez allblue.pl