PL   |   EN

UE-27: przyspieszenie działań na rzecz klimatu. Porozumienie paryskie

UE-27: przyspieszenie działań na rzecz klimatu. Porozumienie paryskie
Nowy raport Climate Analytics pokazuje, że UE, pomimo swojego najnowszego planu REPowerEU, nie dostosowała jeszcze swojej polityki do poziomu ambicji wymaganego przez porozumienie paryskie. Aby ograniczyć wzrost temperatury na świecie do 1,5°C, UE musi zwiększyć swoje ambicje. Raporty AR6 Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), zarówno z tego roku, jak i zeszłego roku, wykazały, że okno do 1,5°C jest nadal otwarte, ale szybko się zamyka, co uzasadnia pilne działania w dziedzinie klimatu. Jest to bardzo pilne, ale także, jak pokazuje raport Climate Analytics, wciąż możliwe jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C. Raport ten pokazuje, że zerowe emisje netto można osiągnąć do 2040 r., dekadę wcześniej niż planowano, gdyby polityka UE podążała za jedną z wielu wykonalnych ścieżek kompatybilnych z 1,5°C.

Globalne działania pozostają niewystarczające, aby osiągnąć długoterminowy cel porozumienia paryskiego dotyczący temperatury. Niezbędne jest zwiększenie ambicji celów klimatycznych na 2030 r. i przyspieszenie redukcji emisji w tej dekadzie. Niniejszy raport przedstawia technicznie wykonalne ścieżki energii i emisji zgodne z 1,5°C dla UE-27 i ocenia, czy obecne cele klimatyczne UE na 2030 r. są zgodne z ograniczeniem ocieplenia do 1,5°C.

Raport stwierdza, że ​​aby osiągnąć kompatybilność z temperaturą 1,5°C, UE-27 musiałaby obniżyć swoje krajowe emisje szybciej niż obecnie planowano. Ścieżki zgodne z 1,5°C ocenione w niniejszym raporcie i przefiltrowane w celu spełnienia ograniczeń zrównoważonego rozwoju pokazują, że UE-27 może:

  • zmniejszyć emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 63-73% poniżej poziomów z 1990 r. z wyłączeniem. użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Uwzględniając LULUCF, odpowiada to redukcji o 66-77% do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r.
  • osiągnąć zerowe emisje gazów cieplarnianych netto w latach 2040-2045
  • ograniczyć całkowitą skumulowaną emisję CO2 w UE-27 do 11-22GtCO2 od 2020 r. do połowy stulecia (w tym LULUCF)
    Analiza sugeruje zatem, że obecny wkład UE-27 ustalony na szczeblu krajowym (NDC), którego celem jest obniżenie emisji o 55% poniżej poziomów z 1990 r. do 2030 r. (w tym LULUCF), nie może być postrzegany jako zgodny z 1,5°C.

Raport pokazuje również, w jaki sposób UE-27 mogłaby osiągnąć te zgodne z 1,5°C poziomy odniesienia poprzez szybkie przejście do wydajnego systemu energetycznego zasilanego odnawialnymi źródłami energii. Koncentruje się na dwóch przykładowych ścieżkach, scenariuszu HighRE i scenariuszu PAC. Scenariusz HighRE to zmniejszona wersja zintegrowanej ścieżki modelu oceny, która opiera się na tanich odnawialnych źródłach energii, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5°C, jednocześnie zmniejszając zależność od bioenergii i usuwania dwutlenku węgla. Scenariusz PAC zapewnia oddolną perspektywę, w jaki sposób UE27+Wielka Brytania może osiągnąć absolutną zerową emisję CO2 do 2040 r. Ścieżki te są tworzone przy użyciu różnych metodologii, co daje bardziej rzetelną ocenę działań zgodnych z 1,5°C dla UE27.

W tych ścieżkach energia elektryczna dostarcza 66-70% energii końcowej w 2050 r. Występują również silne i trwałe redukcje zapotrzebowania na energię końcową, co oznacza, że ​​do 2050 r. całkowite zapotrzebowanie na energię w UE-27 może być nawet o 58% niższe niż w 2019 r. Ogólnie rzecz biorąc, odnawialne źródła energii zapewniają 48-54% końcowego zapotrzebowania na energię w 2030 r., wzrastając do 92-100% końcowego zapotrzebowania na energię do 2050 r.

Paliwa kopalne są szybko wypierane z systemu energetycznego drogami kompatybilnymi z 1,5°C w UE-27. W najbardziej ambitnych ścieżkach węgiel jest wycofywany z systemu energetycznego na początku lat 30. XX wieku, a ropa/gaz najpóźniej do 2040 roku. Szczególnie energiczne działania podejmuje się w sektorze energetycznym, w którym szybkie wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej jest podstawą transformacji energetycznej. Kluczowe kamienie milowe dla sektora energetycznego w tych przykładowych ścieżkach obejmują:

  • wycofanie węgla z produkcji energii do 2030 r., a gaz kopalny do połowy lat 30. XX wieku;
  • przejście na energię elektryczną w 100% wolną od paliw kopalnych do połowy lat 30. XX wieku;
  • przejście na energię elektryczną w 100% odnawialną najpóźniej do 2050 r.;
  • produkcja energii elektrycznej ponad podwojenie do 2050 r.


Oczywiste jest, że UE-27 może i musi zrobić więcej, aby dostosować się do celu porozumienia paryskiego 1,5°C i zapewnić globalne przywództwo w kryzysie klimatycznym. Poprzez dostarczenie zaktualizowanego NDC, którego celem jest zmniejszenie emisji o co najmniej 66% (w tym LULUCF) do 2030 roku, zobowiązanie się do 100% energii elektrycznej wolnej od paliw kopalnych do połowy lat 2030 oraz przesunięcie daty zerowej emisji gazów cieplarnianych netto o do dziesięciu lat UE-27 może prowadzić ambitne działania na rzecz klimatu i pomóc utrzymać przy życiu 1,5°C.

Raport do pobrania:

https://climateanalytics.org/publications/2022/15c-pathways-for-the-eu27-accelerating-climate-action-to-deliver-the-paris-agreement/

Stworzone przez allblue.pl