PL   |   EN

Surowce wtórne ze źródeł deszczowych i ścieków w Mariborze

Surowce wtórne ze źródeł deszczowych i ścieków w Mariborze
źródło : CWC
Działanie pilotażowe w Mariborze, w ramach projektu CWC, demonstruje potencjał wykorzystania oczyszczonych ścieków i wody deszczowej do produkcji wyrobów budowlanych na bazie surowców wtórnych (SRM).

Lokalizacja zakładu pilotażowego to zdegradowany obszar miejski w Dogoše, na przedmieściach  Mariboru.  

Materiały produkowane  z  wody pochodzącej z recyklingu są wykorzystywane do prac związanych z utrzymaniem dróg i rewitalizacją terenów zdegradowanych przez Nigrad, spółkę publiczną, której większość jest własnością gminy Maribor i koncesjonariusza utrzymania dróg publicznych.  

Woda deszczowa jest zbierana z powierzchni dachu budynku, pobliskiego parkingu i z powierzchni dziedzińca.  Oczyszczone ścieki są transportowane z pobliskiej oczyszczalni ścieków za pomocą ciężarówki.  Instalacja pilotażowa składa się z: dwóch podziemnych zbiorników z tworzyw sztucznych, jednego na wodę deszczową, a drugiego na oczyszczone ścieki, 16 m³ każdy, ze stacji hydro booster z dwiema automatycznie regulowanymi pompami na odpływach zbiornika w celu dostarczenia wody do procesu produkcyjnego oraz wodomierzy (wodomierz ultradźwiękowy ARAD OCTAVE DN40).

Jakość ponownie wykorzystanej wody została przetestowana pod kątem jej przydatności do procesu produkcyjnego SRM.  Jakość wody wykorzystywanej w procesie produkcji jest monitorowana przez MBVOD oraz poprzez pobieranie próbek i analizy przeprowadzane przez Krajowe Laboratorium Zdrowia, Środowiska i Żywności.  

Pilotaż wykazuje silną synergię z projektem Cinderela w ramach programu "Horyzont 2020", Circ-01-2016-2017, którego celem jest produkcja nowych materiałów budowlanych z różnych rodzajów odpadów.

WPŁYW

Spodziewane skutki tego działania pilotażowego obejmują retencję wody deszczowej, zwiększone ponowne wykorzystanie wody z recyklingu w procesach przemysłowych, oszczędzanie wody pitnej oraz ochronę wody i gleby. Pilotaż zwiększa również świadomość lokalnej społeczności na temat potencjalnych zastosowań i bezpieczeństwa wody deszczowej i wody z recyklingu.

KONTAKT

Matej Levstek, matej.levstek@mb-vodovod.si

Aleš Erker, Ales.Erker@mb-vodovod.si

Boštjan Hostnik, Bostjan.Hostnik@mb-vodovod.si


Artykuł powstał w ramach projektu "City Water Circles: Urban Cooperation Models for enhancing water efficiency and reuse in Central European functional urban areas with an integrated circular economy approach” (Obieg Wody w Mieście: Miejskie modele współpracy w zakresie  wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych Europy Środkowej zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym).

 

 

Stworzone przez allblue.pl