PL   |   EN

Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego

Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego
źródło : pixabay.com
Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego jest organizowany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisję Geografii Komunikacji i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o dorobku i działalności dr Jędrzeja Gadzińskiego oraz popularyzacja badań z zakresu Geografii Komunikacji. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich realizowanych na uczelniach wyższych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu Geografii Komunikacji obronione w roku 2022. 

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę w postaci bezpłatnego uczestnictwa w corocznej Międzynarodowej Konferencji Geografii Komunikacji wraz z publikacją (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) w czasopiśmie Prace Geografii Komunikacji PTG oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł.

  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez przesłanie wniosku aplikacyjnego zawierającego formularz zgłoszeniowy, pracę w wersji elektronicznej (maksymalny rozmiar 20 mb) oraz opinię promotora. Wnioski aplikacyjne należy przesłać na adres : bul@amu.edu.pl.

Uprzejmie informujemy, że wydłużony został termin zgłaszania prac na Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego, który organizowany jest wspólnie przez Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisję Geografii Komunikacji i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zgłaszania prac w terminie do 20.02.2023 r.

Prace do Konkursu mogą zgłaszać zarówno promotorzy jak i sami absolwenci.

Ogłoszenie wyników Konkursu im. Jędrzeja Gadzińskiego nastąpi w ciągu 3 miesięcy od ostatecznego terminu zgłaszania prac. Wręczenie Nagrody odbędzie się w trakcie Konferencji "Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji", która odbędzie się 25 maja 2023 r. w Szczecinie. 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl