PL   |   EN

Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy? | Warsztat on-line

Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy? | Warsztat on-line
W dniu 24 listopada (czwartek) zapraszamy do udziału w dyskusji on-line pt. Jak przedsiębiorstwa mogą lepiej liczyć ślad węglowy? Spotkanie ma na celu przedstawienie raportu z badań przeprowadzonych przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju dotyczących obliczania emisji gazów cieplarnianych w polskich firmach.

Szybujące w górę ceny energii, które przekładają się bezpośrednio na ceny podstawowych artykułów niezbędnych do życia pokazują, że kwestie klimatyczne nie są wydumaną teorią oderwanych od życia profesorów, lecz mają bardzo realne przełożenie na funkcjonowanie całych gospodarek, firm w nich działających i przysłowiowego Kowalskiego. Tymczasem polskie przedsiębiorstwa mają przed sobą sporo pracy związanej z raportowaniem klimatycznym.

Ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych przeliczona na możliwości jej pochłonięcia przez biosferę. Jest on jednym z elementów śladu środowiskowego – czyli analizy zapotrzebowania człowieka na zasoby naturalne, która polega na porównaniu konsumpcji do zdolności regeneracyjnych planety.

Przedsiębiorstwa decydują się na obliczanie śladu węglowego z równych powodów. Obecnie trend ten wymuszany jest przez rynek, dla którego wartość śladu węglowego danego produktu jest obecnie dużo bardziej istotna niż cena nabywcza przedmiotu. Świadomość wpływu na środowisko jest istotna, w momencie kiedy chcemy by przedsiębiorstwo było postrzegane jako podmiot który bierze pełną odpowiedzialność za oferowany produkt. 

Przeprowadzone przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju badanie miało na celu zidentyfikowanie głównych czynników kształtujących kalkulacje emisji gazów cieplarnianych w polskich firmach i dostawcach usług publicznych. W trakcie badania udało się zidentyfikować krytyczne luki, bariery i problemy, które zostaną poruszone jako punkty dyskusji z przedstawicielami grup docelowych projektu podczas planowanego spotkania. 

W tym tygodniu podamy listę ekspertó którzy wezmą udział w wydarzeniu.

Zachęcamy do udziału przedstawicieli biznesu, oraz organizacji pozarządowych do aktywnego udziału w spotkaniu on-line rejestrując się pod poniższym linkiem – REJESTRACJA

Osoby zarejestrowane będą mogły uczestniczyć w dyskusji z ekspertami, oraz zadawać im pytania za pomocą aplikacji zoom.


Spotkanie odbędzie się w ramach projektu “Better carbon footprint calculation as a tool for non-financial reporting and climate protection” ("Lepsze obliczanie śladu węglowego jako narzędzie raportowania niefinansowego i ochrony klimatu"), przy wsparciu z Funduszu Klimatycznego Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tagi

Stworzone przez allblue.pl