PL   |   EN

apel do Komisji Europejskiej o przygotowanie strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

apel do Komisji Europejskiej o przygotowanie strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
Civil Society Europe, przy wsparciu Europejskiego Forum Obywatelskiego, wystosowała list, w którym wzywa Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do włączenia Europejskiej Strategii Społeczeństwa Obywatelskiego do programu prac KE na rok 2023. Udało się zebrać ponad 300 organizacji pozarządowych z całej Europy, które podpisały list i przyłączyły się do apelu o odważniejszą i bardziej stałą rolę NGO w przyszłych procesach decyzyjnych UE.

Dlaczego europejska strategia na rzecz społeczeństwa obywatelskiego? 

Społeczeństwo obywatelskie stoi w obliczu coraz większych wyzwań. Choć Unia Europejska podjęła ostatnio kilka obiecujących inicjatyw w dziedzinie demokracji, praworządności i ekonomii społecznej, to tylko częściowo rozwiązują one niektóre z najbardziej palących problemów, z jakimi borykają się obecnie organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Trzeba jeszcze wypracować kompleksowe rozwiązanie, które wzmocni i ochroni społeczeństwo obywatelskie.

Aby promować prosperującą przestrzeń obywatelską na poziomie unijnym i krajowym, wzywamy Komisję Europejską do uruchomienia proaktywnej strategii UE na rzecz otwartej przestrzeni obywatelskiej i prężnego społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki temu, że strategia ta zajmie się lukami w nadzorze, wsparciu i ochronie, a także bezpośrednio połączy narzędzia monitoringu i raportowania z unijnymi mechanizmami egzekwowania prawa, zapewni "rzeczywiste polityczne uznanie dla kluczowej roli, jaką odgrywają organizacje społeczeństwa obywatelskiego".

Wezwanie do opracowania strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego jest od dawna postulatem organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim i krajowym. Żądanie to znajduje obecnie poparcie w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie kurczącej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego w Europie (2021/2103(INI)), przegłosowanej znaczną większością głosów 8 marca 2022 r., oraz w zaleceniu 36.8 sprawozdania końcowego Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Jak możesz pomóc? 

Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek jest, by społeczeństwo obywatelskie zjednoczyło się i wezwało przewodniczącego Komisji Europejskiej do włączenia opracowania europejskiej strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego do planu prac Komisji Europejskiej na rok 2023! Komisja Europejska musi zareagować szybko, zanim rozpocznie się kampania wyborcza do wyborów europejskich w 2024 r. 

Pełny list można przeczytać tutaj: https://bit.ly/3xLbk9j 

Tagi

Stworzone przez allblue.pl