PL   |   EN

Europejski rynek grzewczy jest gotowy do stopniowego wycofywania gazu kopalnego – wspólny apel organizacji pozarządowych i przemysłu

Europejski rynek grzewczy jest gotowy do stopniowego wycofywania gazu kopalnego  wspólny apel organizacji pozarządowych i przemysłu
źródło : pixabay.com
Wyniki ostatniej analizy rynku krajowego ogrzewania ujawniają firmy wiodące w przejściu na ogrzewanie odnawialne w Europie. Ci liderzy branży, wraz z największą europejską siecią organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, we wspólnym komunikacie prasowym wzywają ustawodawców do wspierania zielonej transformacji ciepłownictwa.

Europejskie Biuro Środowiska (EEB), na zlecenie kampanii Coolproducts, opublikowało właśnie drugą edycję Audytu Marki Europejskich Producentów Ogrzewania, rankingu oceniającego krajowe firmy ciepłownicze pod kątem przyjazności dla klimatu ich portfolio.

Biorąc pod uwagę, że 19 z 49 ankietowanych firm plasuje się w tym roku jako liderzy klimatyczni, badanie pokazuje, że europejski sektor ciepłowniczy jest gotowy do odejścia od paliw kopalnych. To duży krok naprzód w porównaniu z wynikami z 2020 roku, w których do rankingu lidera zakwalifikowało się tylko 5 z 53 ankietowanych firm.

Pozytywny obraz klimatu na rynku

Wytyczając drogę w dziedzinie ogrzewania ze źródeł odnawialnych, 19 firm, które znalazły się na liście liderów, posiada portfolio składające się głównie z systemów grzewczych opartych na lokalnej energii odnawialnej — takich jak pompy ciepła i słoneczne systemy grzewcze. Oznacza to, że ich portfele są zgodne z europejskimi i międzynarodowymi celami klimatycznymi, zgodnie z analizą EEB.

 

Tych 19 liderów klimatycznych o różnej wielkości i działających w różnych krajach europejskich kieruje rynek w kierunku dekarbonizacji przed wprowadzeniem przepisów.

Badanie wysyła jasny i zachęcający komunikat do prawodawców: rynek grzewczy jest gotowy do stopniowego wycofywania paliw kopalnych i przyjmowania rozwiązań odnawialnych w Europie.

Zachęcamy ustawodawców do śledzenia

Liderzy rynkowi nie tylko przejmują kontrolę nad transformacją energii odnawialnej, ale wzywają decydentów do pójścia w ich ślady. Transformacja ciepłownicza w Europie znajduje się w kluczowym momencie legislacyjnym. Unia Europejska (UE) omawia obecnie kilka elementów polityki, których celem jest zapewnienie, aby europejskie budynki odgrywały swoją rolę w dekarbonizacji gospodarki: przekształcenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków; przegląd przepisów dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego dla systemów grzewczych; oraz kilka teczek energetycznych w ramach pakietu Fit For 55.

Wyniki raportu ujawniają również ogromne poparcie dla środków politycznych, które skłoniłyby rynek do pójścia w ślady tych liderów. 21 z 23 ankietowanych firm opowiada się za zniesieniem dopłat do ogrzewania opartego na paliwach kopalnych, a 19 z 23 popiera zakaz sprzedaży systemów ogrzewania opartego na paliwach kopalnych. 

Zapotrzebowanie na spójny zestaw środków legislacyjnych i zachęt ze strony europejskich decydentów rośnie na wszystkich frontach. Zobowiązanie legislacyjne do ekologicznego ciepła zapewniłoby producentom pewność i zapewniłoby wszystkim europejskim konsumentom dostęp do korzyści płynących z przejścia z ogrzewania opartego na paliwach kopalnych na odnawialne.

Wypowiadając się ze strony organizacji pozarządowych, Marco Grippa , kierownik programu, Environmental Coalition on Standards (ECOS), mówi:

„Ogrzewanie odnawialne jest bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska niż urządzenia oparte na paliwach kopalnych. To dlatego postępowi producenci wzywają władze publiczne. Nasze badanie Coolproducts pokazuje, że pionierzy w branży są gotowi sterować rynkiem i wspierać likwidację ogrzewania na paliwa kopalne. Za pomocą środków legislacyjnych i dotacji decydenci mogą i powinni wspierać zrównoważone przejście na dekarbonizację ogrzewania. Zostało nam bardzo mało czasu!”

Dekarbonizacja ogrzewania ma znaczenie

Wyposażony w łatwo dostępną technologię i rosnące wsparcie ze strony przemysłu, wszelkie polityczne opóźnienia w przejściu na energię ze źródeł odnawialnych na ogrzewanie będą nieuzasadnione.

Davide Sabaddin, ekspert ds. energii w EEB, mówi:

„Wyniki dowodzą, że rynek jest gotowy do wejścia w erę ogrzewania ze źródeł odnawialnych i że głos liderów frontu jest zbyt często niesłyszalny w debacie politycznej. Od kryzysu klimatycznego po gwałtownie rosnące ceny energii, pompy ciepła i ogrzewanie słoneczne oferują najlepsze dostępne rozwiązanie wyzwania energetycznego. Najwyższy czas, aby decydenci poparli tę zmianę i zapewnili, że możemy ogrzewać nasze domy bez ogrzewania planety”.

W rzeczywistości kończy się czas, aby UE zdekarbonizowała sektor ciepłowniczy. Jeśli kotły na paliwa kopalne będą nadal sprzedawane i instalowane w europejskich budynkach po 2025 r., istnieje ryzyko, że będą one nadal działać w 2050 r., kiedy UE powinna być neutralna dla klimatu. Komisja Europejska szacuje, że w tej dekadzie powinniśmy zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych z budynków o co najmniej 60% w celu osiągnięcia celu UE o 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 roku. 

Ogrzewanie odnawialne stanowi, wraz z renowacją budynków i innymi środkami zwiększającymi efektywność energetyczną, najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na terminowe osiągnięcie tego celu klimatycznego. Ponieważ ceny gazu kopalnego wzrosły ponad czterokrotnie od zeszłego roku, pompy ciepła i słoneczne systemy cieplne odegrają kluczową rolę w obniżeniu rachunków za energię Europejczyków. Pomogą też zmniejszyć zależność UE od rosyjskiego gazu — ponad 40% importowanego przez UE gazu zużywa się do ogrzewania budynków.

Potrzebna jest odnawialna transformacja w ogrzewaniu i ona jest gotowa do uruchomienia. Mając na pokładzie przemysł, potrzebujemy tylko woli politycznej. Ustawodawcy powinni być ośmieleni pozytywnymi wynikami tego badania i wykorzystać tę legislacyjną szansę na wsparcie środków, które zwiększyłyby popularność ogrzewania ze źródeł odnawialnych w Europie.

Źródło: coolproducts.eu

Tagi

Stworzone przez allblue.pl